Splošni pogoji uporabe spletne strani www.siq.si

Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.siq.si, so last Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana) in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih prepisovati, kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli način drugače razširjati brez pisnega dovoljenja SIQ Ljubljana.

Na določenih mestih svoje spletne strani bo SIQ Ljubljana zbiral nekatere osebne podatke obiskovalcev za potrebe prijav na seminarje ali za druge namene (naročila knjig). SIQ Ljubljana jamči, da bodo tako zbrani podatki namenjeni izključno interni uporabi in se ne bodo posredovali drugim fizičnim in pravnim osebam ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

SIQ Ljubljana ni odgovoren za občasno nedelovanje strani ali povezav na zunanje spletne strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. SIQ Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na svojih spletnih straneh.