Natisni  Tiskaj

Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT)


Termin:
  - 06. 03. 2018 - 07. 03. 2018  


                                      


EAT je vaše izhodišče, da postanete EFQM ocenjevalec.

Na dvodnevnem licenčnem usposabljanju za ocenjevalca po modelu EFQM boste razvili ključne sposobnosti ocenjevanja z uporabo modela odličnosti EFQM in po uspešnem zaključku prejmete EATF mednarodno potrdilo.

Po zaključenem usposabljanju boste:

1.  bolje razumeli pristope notranjega in zunanjega ocenjevanja;
2.  uporabljali koncepte in podrobnosti EFQM modela in RADAR logike pri izdelavi analiz uspešnosti poslovanja z dodano vrednostjo;
3.  lahko sodelovali z drugimi v ocenjevalskih skupinah. 


Vsebina:

  • Temeljna načela odličnosti;
  • merila modela;
  • metodologija ocenjevanja RADAR;
  • kontekst organizacije;
  • načrtovanje obiska na lokaciji;
  • vodenje razgovorov;
  • poročilo s povratnimi informacijami.


Način dela

S skupinskim preučevanjem študije primera, ki simulira resnične pogoje pri ocenjevanju, boste pridobili poglobljen vpogled v teorijo in praktično izkušnjo ocenjevanja po modelu odličnosti EFQM.

Opomba: pred tečajem se seznanite s študijo primera za razumevanje organizacije in njenega okolja.

Prvi dan boste podrobno spoznali model odličnosti EFQM, njegove komponente in orodja za ocenjevanje, nato pa boste prek različnih nalog v skupinah tudi v praksi uporabili sveže pridobljeno znanje in ga s tem še dodatno utrdili.

Drugi dan je osredotočen na prakso in prenos ekspertnega znanja trenerja na področju: 

  • razumevanja konteksta organizacije in njegovih najpomembnejših vidikov;
  • načrtovanja obiska na lokaciji, izvajanja intervjujev na lokaciji in RADAR točkovanja;
  • priprave in predstavitve povratnih informacij.


Ob zaključku usposabljanja boste opravljali izpit. Uspešno opravljen izpit vam bo omogočil izvajanje samoocenjevanja, notranjega ocenjevanja in sodelovanje v kolegialnem ocenjevanju v drugih organizacijah, s čimer boste še dodatno obogatili svoje izkušnje.

 

Komu je usposabljanje namenjeno?

Vabljeni vsi, ki želite razviti ključne veščine ocenjevanja in sposobnosti za izvajanje samoocenjevanja, notranjega ocenjevanja in medsebojnega ocenjevanja v drugih organizacijah. EAT je prvi korak na poti za EFQM ocenjevalca in predpogoj za udeležbo na tečaju za kvalificirane ocenjevalce EFQM (Qualified Assessor Training). Priporočamo predhodno osnovno poznavanje EFQM modela odličnosti.

___________________________________________________________________________________

Izjave udeležencev:

"Na tečaju ocenjevalca po modelu EFQM smo metode in tehnike presojanja nadgradili z znanji ocenjevanja, kar bom s pridom uporabila pri nadaljnjem delu, posebej pri presoji konteksta, strategije in voditeljstva."
Irena Debeljak, Energetika Ljubljana, d.o.o.

"Usposabljanje mi je ob večletnih presojevalskih izkušnjah v različnih industrijah odprlo nov pogled na celovito razumevanje in sistematično ocenjevanje organizacij.
Z RADAR metodo sem ob veliko praktičnih vajah pridobil širši pogled na ocenjevanje organizacij, ki mi bo zelo pomagal tudi pri vsakdanjem operativnem delu in planiranju.
Predstavitvene vaje posameznega dela usposabljanja in strukturirana analiza le-teh so pozitivno vplivale tudi na mojo komunikacijo in javno nastopanje.
Ne smem pozabiti tudi na odlično organizacijo in  izbiro predavatelja. Mag. Rajko Novak nas je s svojo strokovnostjo, odlično komunikacijo, karizmo ter tudi s humorjem uspel stalno držati skoncentrirane ter aktivne, SIQ pa nam je s pravočasnim informiranjem, ustrezno opremljenim prostorom, profesionalnim in hkrati osebnim pristopom zagotovil pravo delovno učeče okolje in prijateljsko vzdušje."
Nenad Đorđević, Iskraemeco d.d.

"Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM je resnično najvišja raven razmišljanja in pogleda na kakovostno delovanje neke organizacije. Samo usposabljanje je bilo toliko bolj zanimivo, ker je predavatelj ob obilici praktičnih primerov vsebine predstavil z žarom in ponosom.
Osvojili smo nova znanja o samem modelu odličnosti, o RADAR metodi ocenjevanja, ki te nenehno spodbuja k iskanju povezav med zastavljeno strategijo, planiranjem, izvajanjem, merjenjem in primerjanjem ter izvajanjem izboljšav.
Obnovili in nadgradili smo komunikacijske veščine, spoznali razliko med presojo in ocenjevanjem, širili lastna obzorja z izmenjavo izkušenj in se socialno mrežili, kar je v današnjem času izjemno pomembna vrednota. Postalo nam je tudi kristalno jasno, da je za dobrega ocenjevalca potrebno ogromno znanja in predvsem izkušenj."
Robertina Benkovič, Zdravstveni dom Ljubljana
___________________________________________________________________________________Predavatelj: Novak Rajko

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo - Bonus zvestobe. Več si preberite tukaj.

Nazaj