Natisni  Tiskaj

Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT)


Obvestite me o terminu

 

Model odličnosti EFQM je praktično orodje, ki organizaciji pomaga, da dosega in trajno ohranja izvrstne ravni delovanja, s katerimi izpolnjuje in presega pričakovanja svojih deležnikov, managerjem pa omogoča razumeti vzročno-posledične povezave med tem, kar organizacija dela in rezultati, ki jih dosega. (EFQM 2013)


Če želite

  • uspešno uporabljati koncepte in napotke modela odličnosti EFQM ter metodologije ocenjevanja RADAR za izdelavo analize uspešnosti delovanja organizacije z dodano vrednostjo,
  • resnično razumeti pristope notranjega in zunanjega ocenjevanja,
  • se vključiti v ocenjevanje drugih organizacij v okviru Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) ali EFQM nagrade za odličnost (EEA),
  • upoštevati Priporočila in pričakovanja SDH o doseganju kakovosti in odličnosti poslovanja družb (februar 2016, velja za družbe s kapitalsko naložbo države),

se nam pridružite na licenciranem usposabljanju za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, ki ga organiziramo v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje (MIRS), nacionalnim predstavnikom EFQM, ki ima v Sloveniji ekskluzivno pravico izvajanja EAT tečajev.

Na tridnevnem usposabljanju boste pridobili potrebna znanja in veščine za

  • uspešno uporabo modela odličnosti EFQM in metodologije ocenjevanja RADAR,
  • razumevanje konteksta organizacije in njenih strateških tem,
  • ocenjevanje pristopov in rezultatov ter
  • pripravo in posredovanje koristnih povratnih informacij.

Pridobljena znanja boste praktično preizkusili na osnovi študije primera, ki je podobna realni situaciji obravnavane organizacije. S primerom se boste zaradi lažjega razumevanja organizacije in njenih ključnih tem seznanili že pred tečajem.

Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete mednarodno priznano potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju za zunanjega ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM, ki je osnova za vključitev v ocenjevanje v okviru PRSPO in kasnejše vključevanje v mednarodno ocenjevanje v okviru EFQM.

___________________________________________________________________________________

Izjave udeležencev:

"Na tečaju ocenjevalca po modelu EFQM smo metode in tehnike presojanja nadgradili z znanji ocenjevanja, kar bom s pridom uporabila pri nadaljnjem delu, posebej pri presoji konteksta, strategije in voditeljstva."
Irena Debeljak, Energetika Ljubljana, d.o.o.

"Usposabljanje mi je ob večletnih presojevalskih izkušnjah v različnih industrijah odprlo nov pogled na celovito razumevanje in sistematično ocenjevanje organizacij.
Z RADAR metodo sem ob veliko praktičnih vajah pridobil širši pogled na ocenjevanje organizacij, ki mi bo zelo pomagal tudi pri vsakdanjem operativnem delu in planiranju.
Predstavitvene vaje posameznega dela usposabljanja in strukturirana analiza le-teh so pozitivno vplivale tudi na mojo komunikacijo in javno nastopanje.
Ne smem pozabiti tudi na odlično organizacijo in  izbiro predavatelja. Mag. Rajko Novak nas je s svojo strokovnostjo, odlično komunikacijo, karizmo ter tudi s humorjem uspel stalno držati skoncentrirane ter aktivne, SIQ pa nam je s pravočasnim informiranjem, ustrezno opremljenim prostorom, profesionalnim in hkrati osebnim pristopom zagotovil pravo delovno učeče okolje in prijateljsko vzdušje."
Nenad Đorđević, Iskraemeco d.d.

"Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM je resnično najvišja raven razmišljanja in pogleda na kakovostno delovanje neke organizacije. Samo usposabljanje je bilo toliko bolj zanimivo, ker je predavatelj ob obilici praktičnih primerov vsebine predstavil z žarom in ponosom.
Osvojili smo nova znanja o samem modelu odličnosti, o RADAR metodi ocenjevanja, ki te nenehno spodbuja k iskanju povezav med zastavljeno strategijo, planiranjem, izvajanjem, merjenjem in primerjanjem ter izvajanjem izboljšav.
Obnovili in nadgradili smo komunikacijske veščine, spoznali razliko med presojo in ocenjevanjem, širili lastna obzorja z izmenjavo izkušenj in se socialno mrežili, kar je v današnjem času izjemno pomembna vrednota. Postalo nam je tudi kristalno jasno, da je za dobrega ocenjevalca potrebno ogromno znanja in predvsem izkušenj."
Robertina Benkovič, Zdravstveni dom Ljubljana
___________________________________________________________________________________Predavatelj: Novak Rajko

Oznaka: 3012
Trajanje: 3 dni (od 9. do 17. ure)
Kotizacija: 945,00 EUR (ne vključuje 22 % DDV)
Kotizacijo nakažete na poslovni račun SIQ Ljubljana,
številka 02922-0012897988; pri tem se sklicujete na oznako.
Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo - Bonus zvestobe. Več si preberite tukaj.

Nazaj