Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

Koledar po datumu

Uredi izobraževanja po:

April 2018

25.04. - 26.04. Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016)
25.04. - 26.04. Tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

Maj 2018

07.05. Validacija analitskih postopkov
08.05. - 09.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
09.05. - 10.05. Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016)
09.05. Zagotavljanje kakovosti primarne embalaže za medicinske proizvode ISO 15378:2017 - delavnica
10.05. - 11.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti KzP:2016
11.05. Uvajanje vitke proizvodnje v prakso - delavnica
14.05. IZKORISTIMO OBVLADOVANJE TVEGANJ ZA PREVENTIVNO DELOVANJE - Strokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja
14.05. Obvladovanje varnosti v verigi, priprava planov
15.05. Ocena tveganja za medicinske pripomočke - delavnica
16.05. - 17.05. FMEA - analiza možnih napak in njihovih posledic - delavnica
16.05. - 17.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
18.05. RoHS direktiva in REACH uredba
18.05. APQP/PPAP - delavnica
21.05. Dokvalifikacija notranjih presojevalcev ISO 14001:2015
21.05. - 22.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016
22.05. - 23.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001:2018
22.05. Merilna negotovost - fizikalne veličine - delavnica
23.05. - 24.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017
23.05. Učinkovit vodja izmene v proizvodnji
24.05. Izpolnjevanje zahtev za vrednotenje biokompatibilnosti medicinskih pripomočkov
24.05. Dobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)
25.05. Priprava kontrolnega plana - plan obvladovanja proizvodnje
25.05. Zagotavljanje varnosti dobavne verige in ukrepi za obvladovanje
28.05. Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpoklici
28.05. - 29.05. Tečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012
28.05. - 30.05. Usposabljanje za skrbnike sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011
29.05. - 30.05. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
30.05. - 31.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti EN ISO 13485:2016 ter veljavni direktivi o medicinskih pripomočkih
31.05. Okoljska zakonodaja in smernice
31.05. Dokvalifikacija notranjih presojevalcev ISO 9001:2015

Junij 2018

01.06. Obvladovanje tveganj in register tveganj - delavnica
01.06. Presoja proizvoda VDA 6.5
04.06. - 06.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
04.06. Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)
05.06. Sterilizacija medicinskih pripomočkov
06.06. - 07.06. OBLIKOVANJE VAŠE POTI V ODLIČNOST - licenčno usposabljanje EFQM
07.06. Obvladovanje merilne opreme
08.06. Informacijska varnost in standard ISO/IEC 27005:2011 z vidika celovitega upravljanja tveganj - delavnica
11.06. Varnost materialov v stiku z živili - delavnica
11.06. - 12.06. Vodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2017
13.06. - 14.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
15.06. Nova uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
18.06. - 19.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 v zdravstvenih institucijah
20.06. Zaščita pred zlorabami informacijskih sistemov
21.06. Kako zahteve novega standarda ISO 13485:2016 izpolnjevati v praksi - delavnica

September 2018

07.09. Obvladovanje dobaviteljev v avtomobilski industriji
10.09. - 11.09. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011
19.09. - 20.09. Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT)
19.09. - 21.09. Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
28.09. Priprava medicinskega laboratorija na akreditacijo SIST EN ISO 15189:2013

Oktober 2018

04.10. Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013
05.10. Okoljska tveganja in njihovo obvladovanje - delavnica
09.10. Uporaba kontrolnih kart v laboratoriju
09.10. Šola kakovosti za analitske laboratorije
10.10. Meroslovna sledljivost - zakaj je pomembna, kako jo laboratorij dokazuje
11.10. Validacija preskusnih metod in merilna negotovost - delavnica
15.10. - 19.10. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 

Novo za zaključene skupine. Preberite.