Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

Koledar po datumu

Uredi izobraževanja po:

Avgust 2017

28.08. Reševanje dilem ob prehodu na ISO 9001:2015 in/ali na ISO 14001:2015
29.08. - 30.08. Tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

September 2017

05.09. Notranji nadzor sistema vodenja varnosti živil - delavnica
06.09. - 07.09. Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016)
08.09. Obvladovanje dobaviteljev v avtomobilski industriji
11.09. Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnica
11.09. Šola kakovosti
12.09. Sistem neprekinjenega poslovanja ISO 22301:2012 – zakaj in kako ga učinkovito vzpostaviti
12.09. Temelji vitke proizvodnje - delavnica
12.09. Šola vitke proizvodnje
13.09. Ciljno vodenje z vizijo - delavnica
13.09. - 14.09. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
14.09. - 15.09. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju SIST EN ISO 15189:2013
15.09. Posnetek stanja - Metoda VSM - delavnica
15.09. Informacijska varnost in standard ISO/IEC 27005:2011 z vidika celovitega upravljanja tveganj - delavnica
18.09. Sistemi vodenja in njihova integracija – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritev
18.09. - 20.09. Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
19.09. Kako v praksi izpolnjevati zahteve standarda IFS FOOD
19.09. - 20.09. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011
20.09. Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016
22.09. Kako zahteve novega standarda ISO 9001:2015 učinkovito prenesti v obstoječo prakso
22.09. Obvladovanje delovanja komunalnih čistilnih naprav
25.09. - 26.09. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001
25.09. Alergeni v živilih in njihovo označevanje po Uredbi 1169/2011/EU
26.09. Medicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnica
27.09. Nova uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
28.09. - 29.09. ISO 9001:2015 – kako učinkovito vzpostaviti sistem vodenja kakovosti

Oktober 2017

02.10. - 03.10. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016
02.10. HACCP študija
02.10. Usposabljanje za sisteme vodenja varnih živil
03.10. Dokvalifikacija notranjih presojevalcev ISO 9001:2015
04.10. Sistem upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013 – praktični napotki
05.10. - 06.10. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2005
09.10. Statistično obvladovanje procesov - SPC in analiza merilnih sistemov - MSA - delavnica
09.10. Okoljska zakonodaja in smernice
10.10. Kako zahteve novega standarda ISO/IEC 17025 učinkovito prenesti v obstoječo prakso
10.10. Management poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnica
11.10. Informacijska varnost in upravljanje z dokumenti - napotki in praktično znanje zaposlenim za varno poslovanje
11.10. Priprava medicinskega laboratorija na akreditacijo SIST EN ISO 15189:2013
12.10. Orodja za krmiljenje procesov vitke proizvodnje - delavnica
13.10. Vizija procesa - VSM vizija - delavnica
16.10. - 17.10. Tečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012
16.10. - 20.10. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
16.10. Kemična tveganja in alergeni
17.10. Vitko poslovanje – izboljšanje storitvenih procesov
18.10. - 19.10. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
19.10. Od sistema vodenja kakovosti do odlične organizacije
19.10. - 20.10. FMEA - analiza možnih napak in njihovih posledic - delavnica
23.10. - 25.10. Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001
23.10. Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013
23.10. Mikrobiološka tveganja
24.10. Uporaba kontrolnih kart v laboratoriju
24.10. - 25.10. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po EN ISO 13485:2012 in EN ISO 13485:2016 ter veljavni direktivi o medicinskih pripomočkih
24.10. - 27.10. Šola kakovosti za analitske laboratorije
25.10. Validacija preskusnih metod in merilna negotovost - delavnica
26.10. Meroslovna sledljivost - zakaj je pomembna, kako jo laboratorij dokazuje
26.10. Asertivna komunikacija - ključ do uspešnega delovnega okolja

November 2017

02.11. Obveznosti in odgovornosti povzročiteljev odpadkov
03.11. Zaščita pred zlorabami informacijskih sistemov
03.11. 8D metodologija za vodenje ukrepov - delavnica
06.11. Obvladovanje varnosti v verigi, priprava planov
06.11. Strukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje
07.11. - 08.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
07.11. Vodja in vitka proizvodnja - delavnica
08.11. Uvajanje vitke proizvodnje v prakso - delavnica
09.11. Standard EN 15224:2016 – zahteve in priložnosti
09.11. Učinkovito komuniciranje in kultura sodelovanja - delavnica
13.11. - 14.11. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001
13.11. Spremljajoči higienski programi, GMP – dobre prakse
13.11. Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
13.11. - 14.11. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011
14.11. APQP/PPAP - delavnica
15.11. - 16.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
16.11. Obvladovanje merilne opreme
17.11. Določanje merilne negotovosti rezultatov kemijskih merjenj - delavnica
17.11. Učinkovito obvladovanje tveganj po zahtevah standarda ISO 9001:2015
17.11. Varnost materialov v stiku z živili - delavnica
20.11. Učinkovito vodenje izboljšav v laboratoriju - kaj dejansko zahteva novi standard ISO/IEC 17025
20.11. Kako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki? - delavnica
21.11. Kaj prinaša ISO/DIS 45001 - sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
21.11. Dobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)
22.11. - 24.11. Usposabljanje za managerje sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
22.11. Kako zahteve novega standarda v avtomobilski industriji IATF 16949:2016 prenesti v obstoječo prakso
23.11. Kako zahteve novega standarda ISO 13485:2016 izpolnjevati v praksi - delavnica
23.11. Obvladovanje stresa na delovnem mestu - delavnica
24.11. Osnovna orodja kakovosti - delavnica
27.11. Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpoklici
27.11. Varnost kartičnega poslovanja (PCI DSS)
28.11. Validacija analitskih postopkov
29.11. - 01.12. Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT)
29.11. - 30.11. Vodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2005
30.11. Priprava kontrolnega plana - plan obvladovanja proizvodnje

December 2017

01.12. Kako zahteve novega standarda ISO 14001:2015 izpolnjevati v praksi - delavnica
04.12. Merilna negotovost - fizikalne veličine - delavnica
07.12. Kako v praksi izpolnjevati zahteve nove izdaje modela KzP
12.12. - 13.12. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
13.12. - 14.12. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
14.12. Krožno gospodarstvo 

Novo za zaključene skupine. Preberite.