Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

Koledar po datumu

Uredi izobraževanja po:

Junij 2017

26.06. APQP/PPAP - delavnica

Julij 2017

03.07. Varnost kartičnega poslovanja (PCI DSS)
03.07. - 05.07. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
05.07. - 07.07. Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT)
10.07. - 11.07. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 v lekarnah

Avgust 2017

22.08. Vitka proizvodnja - kje in kako začeti
23.08. - 24.08. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
28.08. Reševanje dilem ob prehodu na ISO 9001:2015 in/ali na ISO 14001:2015
29.08. - 30.08. Tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

September 2017

06.09. - 07.09. Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016)
11.09. Šola kakovosti
11.09. Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnica
12.09. Temelji vitke proizvodnje - delavnica
12.09. Šola vitke proizvodnje
13.09. Ciljno vodenje z vizijo - delavnica
15.09. Posnetek stanja - Metoda VSM - delavnica
18.09. - 20.09. Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
18.09. Sistemi vodenja in njihova integracija – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritev
19.09. Kako v praksi izpolnjevati zahteve standarda IFS FOOD
25.09. - 26.09. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001
27.09. Nova uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
28.09. - 29.09. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011

Oktober 2017

02.10. Usposabljanje za sisteme vodenja varnih živil
02.10. HACCP študija
10.10. Management poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnica
12.10. Orodja za krmiljenje procesov vitke proizvodnje - delavnica
13.10. Vizija procesa - VSM vizija - delavnica
16.10. Kemična tveganja in alergeni
20.10. Krožno gospodarstvo
23.10. Mikrobiološka tveganja
23.10. - 25.10. Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001
24.10. - 27.10. Šola kakovosti za analitske laboratorije
24.10. Uporaba kontrolnih kart v laboratoriju
25.10. Validacija preskusnih metod in merilna negotovost - delavnica
26.10. Meroslovna sledljivost - zakaj je pomembna, kako jo laboratorij dokazuje

November 2017

06.11. Obvladovanje varnosti v verigi, priprava planov
06.11. STRUKTURIRANO REŠEVANJE PROBLEMOV IN IZBOLJŠEVANJE
07.11. Vodja in vitka proizvodnja - delavnica
08.11. Uvajanje vitke proizvodnje v prakso - delavnica
13.11. - 15.11. Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
13.11. - 14.11. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001
13.11. - 14.11. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011
13.11. Spremljajoči higienski programi, GMP – dobre prakse
17.11. Varnost materialov v stiku z živili - delavnica
21.11. Kaj prinaša ISO/DIS 45001 - sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
24.11. Osnovna orodja kakovosti - delavnica
27.11. Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpoklici 

Novo za zaključene skupine. Preberite.