Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

Koledar po datumu

Uredi izobraževanja po:

Januar 2018

22.01. - 23.01. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016
25.01. Šola kakovosti
25.01. Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnica
26.01. Statistično obvladovanje procesov - SPC in analiza merilnih sistemov - MSA - delavnica
29.01. Integracija ISO/IEC 27001:2013 v obstoječ sistem vodenja kakovosti - primeri dobrih praks
31.01. Dokvalifikacija notranjih presojevalcev ISO 9001:2015
31.01. Kako v praksi izvajati notranje presoje in izpolnjevati zahteve standarda IFS FOOD

Februar 2018

01.02. - 02.02. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017
01.02. Kako zahteve nove gradbene in okoljske zakonodaje za objekte z vplivi na okolje prenesti v obstoječo prakso
02.02. Sistem upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013 – praktični napotki
05.02. Strateško vodenje in ciljna usmerjenost
05.02. Vitka proizvodnja - kje in kako začeti
05.02. Šola vodenja
06.02. Standard ISO/IEC 17020:2012 - zahteve za kontrolne organe
06.02. Vodenje in motivacija sodelavcev
07.02. OD SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI DO ODLIČNE ORGANIZACIJE - Kako lahko izboljšamo koristnost in uspešnost sistema vodenja kakovosti
12.02. Navdihujoča komunikacija
12.02. SISTEMI VODENJA IN NJIHOVA INTEGRACIJA – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritev
13.02. APQP/PPAP - delavnica
13.02. Vodja "ukazovalec" ali vodja "navdihovalec"
14.02. - 15.02. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
14.02. Zagotavljanje skladnosti medicinske programske opreme
14.02. - 16.02. Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
16.02. Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013

Marec 2018

05.03. Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)
05.03. - 06.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011
06.03. Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016
06.03. - 07.03. Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT)
06.03. Obvladovanje tveganj in register tveganj - delavnica
07.03. Temelji vitke proizvodnje - delavnica
07.03. Šola vitke proizvodnje
08.03. Posnetek stanja - Metoda VSM - delavnica
08.03. - 09.03. FMEA - analiza možnih napak in njihovih posledic - delavnica
09.03. Informacijska varnost in upravljanje z dokumenti - napotki in praktično znanje zaposlenim za varno poslovanje
12.03. HACCP študija
12.03. Usposabljanje za sisteme vodenja varnih živil
13.03. Kako zahteve novega standarda ISO 9001:2015 učinkovito prenesti v obstoječo prakso
14.03. - 15.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
14.03. Obvladovanje proizvodnje
15.03. - 16.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju SIST EN ISO 15189:2013
16.03. Management poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnica
16.03. Letna konferenca KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
20.03. Obvladovanje delovanja komunalnih čistilnih naprav
20.03. - 21.03. Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016)
21.03. Kako zahteve novega standarda ISO 14001:2015 izpolnjevati v praksi - delavnica
22.03. Nova uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
23.03. Obvladovanje dobaviteljev v avtomobilski industriji
26.03. Določanje merilne negotovosti rezultatov kemijskih merjenj - delavnica
26.03. - 30.03. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
26.03. Kemična tveganja in alergeni
27.03. - 28.03. Kako komunicira dober vodja v proizvodnji - delavnica
27.03. - 28.03. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001
29.03. Asertivna komunikacija - ključ do uspešnega delovnega okolja
30.03. Osnovna orodja kakovosti - delavnica

April 2018

04.04. Orodja za krmiljenje procesov vitke proizvodnje - delavnica
05.04. Vizija procesa - VSM vizija - delavnica
09.04. Mikrobiološka tveganja
10.04. 8D metodologija za vodenje ukrepov - delavnica
10.04. - 12.04. Usposabljanje za managerje sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
13.04. SPREMEMBE SO STALNICA, HITROST PA KLJUČNI DEJAVNIK USPEHA - Kako uspešni smo pri uvajanju in obvladovanju sprememb?
13.04. Zaščita pred zlorabami informacijskih sistemov
16.04. - 17.04. TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI EN ISO 13485:2016 TER VELJAVNI DIREKTIVI O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH
16.04. Strukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje
17.04. Kako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki? - delavnica
18.04. - 19.04. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
20.04. VODENJE VAŠE POTI V ODLIČNOST - licenčno usposabljanje EFQM
23.04. Zahteve kakovosti pri organizaciji in izvajanju testiranja ob pacientu (POCT)
23.04. Obvladovanje varnosti v verigi, priprava planov
24.04. ISO/IEC 17025:2017 prinaša zahtevo po obravnavanju tveganj in priložnosti v laboratoriju – kaj to pomeni za laboratorij?
25.04. Kako zahteve novega standarda v avtomobilski industriji IATF 16949:2016 prenesti v obstoječo prakso
25.04. - 26.04. Tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

Maj 2018

07.05. Validacija analitskih postopkov
08.05. - 09.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
09.05. Zagotavljanje kakovosti primarne embalaže za medicinske proizvode ISO 15378:2015 - delavnica
10.05. - 11.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti KzP:2016
10.05. Vodja in vitka proizvodnja - delavnica
11.05. Uvajanje vitke proizvodnje v prakso - delavnica
14.05. Strokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja
14.05. Spremljajoči higienski programi, GMP – dobre prakse
15.05. Ocena tveganja za medicinske pripomočke - delavnica
15.05. Okoljska tveganja in njihovo obvladovanje - delavnica
16.05. - 17.05. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
18.05. RoHS direktiva in REACH uredba
21.05. Dokvalifikacija notranjih presojevalcev ISO 14001:2015
22.05. Merilna negotovost - fizikalne veličine - delavnica
22.05. - 24.05. Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001
24.05. Dobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)
25.05. Priprava kontrolnega plana - plan obvladovanja proizvodnje
28.05. Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpoklici
28.05. - 29.05. Tečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012
28.05. - 30.05. Usposabljanje za skrbnike sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011
29.05. - 30.05. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
31.05. Okoljska zakonodaja in smernice

Junij 2018

01.06. Presoja proizvoda VDA 6.5
04.06. - 06.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
06.06. - 07.06. OBLIKOVANJE VAŠE POTI V ODLIČNOST - licenčno usposabljanje EFQM
07.06. Obvladovanje merilne opreme
08.06. Informacijska varnost in standard ISO/IEC 27005:2011 z vidika celovitega upravljanja tveganj - delavnica
11.06. Varnost materialov v stiku z živili - delavnica
11.06. - 12.06. Vodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2017
13.06. - 14.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
18.06. - 19.06. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 v zdravstvenih institucijah

Oktober 2018

09.10. Uporaba kontrolnih kart v laboratoriju
09.10. Šola kakovosti za analitske laboratorije
10.10. Validacija preskusnih metod in merilna negotovost - delavnica
11.10. Meroslovna sledljivost - zakaj je pomembna, kako jo laboratorij dokazuje 

Novo za zaključene skupine. Preberite.