Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

Koledar po datumu

Uredi izobraževanja po:

Oktober 2017

23.10. Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013
23.10. - 25.10. Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001
24.10. - 25.10. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po EN ISO 13485:2012 in EN ISO 13485:2016 ter veljavni direktivi o medicinskih pripomočkih
24.10. - 27.10. Šola kakovosti za analitske laboratorije
24.10. Uporaba kontrolnih kart v laboratoriju
25.10. Validacija preskusnih metod in merilna negotovost - delavnica
26.10. Asertivna komunikacija - ključ do uspešnega delovnega okolja
26.10. Meroslovna sledljivost - zakaj je pomembna, kako jo laboratorij dokazuje

November 2017

02.11. Obveznosti in odgovornosti povzročiteljev odpadkov
03.11. 8D metodologija za vodenje ukrepov - delavnica
03.11. Zaščita pred zlorabami informacijskih sistemov
06.11. Obvladovanje varnosti v verigi, priprava planov
06.11. Strukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje
07.11. Vodja in vitka proizvodnja - delavnica
07.11. - 08.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
08.11. Uvajanje vitke proizvodnje v prakso - delavnica
09.11. Standard EN 15224:2016 – zahteve in priložnosti
10.11. "EFQM FORUM PO FORUMU"
13.11. RoHS direktiva in REACH uredba
13.11. - 14.11. Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001
13.11. - 14.11. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011
13.11. Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
13.11. Spremljajoči higienski programi, GMP – dobre prakse
14.11. APQP/PPAP - delavnica
15.11. - 16.11. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
16.11. Dokvalifikacija notranjih presojevalcev ISO 14001:2015
16.11. Obvladovanje merilne opreme
17.11. Določanje merilne negotovosti rezultatov kemijskih merjenj - delavnica
17.11. Učinkovito obvladovanje tveganj po zahtevah standarda ISO 9001:2015
20.11. Kako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki? - delavnica
20.11. Učinkovito vodenje izboljšav v laboratoriju - kaj dejansko zahteva novi standard ISO/IEC 17025
21.11. Kaj prinaša ISO/DIS 45001 - sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
21.11. Dobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)
22.11. - 24.11. Usposabljanje za managerje sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
22.11. Obvladovanje delovanja komunalnih čistilnih naprav
23.11. Kako zahteve novega standarda ISO 13485:2016 izpolnjevati v praksi - delavnica
23.11. Obvladovanje stresa na delovnem mestu - delavnica
24.11. Kako zahteve novega standarda v avtomobilski industriji IATF 16949:2016 prenesti v obstoječo prakso
24.11. Osnovna orodja kakovosti - delavnica
27.11. Ciljno vodenje tima in posameznikov
27.11. Varnost kartičnega poslovanja (PCI DSS)
27.11. Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpoklici
28.11. Validacija analitskih postopkov
29.11. - 30.11. Vodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2005
29.11. - 01.12. Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT)
30.11. Priprava kontrolnega plana - plan obvladovanja proizvodnje

December 2017

01.12. Kako zahteve novega standarda ISO 14001:2015 izpolnjevati v praksi - delavnica
04.12. Merilna negotovost - fizikalne veličine - delavnica
05.12. - 06.12. Tečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015
06.12. Presoja proizvoda VDA 6.5
07.12. Dokvalifikacija notranjih presojevalcev ISO 9001:2015
08.12. Kako v praksi izpolnjevati zahteve nove izdaje modela KzP
11.12. Nova uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
12.12. - 13.12. Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013
13.12. - 14.12. Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015
14.12. Krožno gospodarstvo

Januar 2018

09.01. Medicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnica
22.01. - 24.01. Usposabljanje za skrbnike sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011 

Novo za zaključene skupine. Preberite.