Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

ODLIČNOST

Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT)Nenehno izboljševanje z uporabo EFQM modela odličnosti - delavnica

KAKOVOST

Vitko poslovanje – izboljšanje storitvenih procesovOdnos do dela - ključ do večje učinkovitostiMetode in orodja za uvajanje izboljšavSistemi vodenja in njihova integracija – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritevIzvajanje notranjih presoj po zahtevah novega standarda ISO 9001:2015 - izpopolnjevalni tečajKako zahteve novega standarda ISO 9001:2015 učinkovito prenesti v obstoječo praksoZ vitkostjo do uspešnosti v storitvahŠola kakovostiTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015ISO 9001:2015 – kako učinkovito vzpostaviti sistem vodenja kakovostiKaj morajo vedeti vodstva in lastniki malih podjetij o novem ISO 9001:2015Novosti in spremembe, ki jih prinaša ISO 9001:2015Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnicaKako lahko ustrezni kazalniki vplivajo na kakovost dela v domovih starejših občanovManagement poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnicaOsnovna orodja kakovosti - delavnicaObvladovanje tveganj po zahtevah novega standarda ISO 9001:2015 ter vodilih standarda ISO 31000Ukrepi in izboljšave - iz teorije v prakso - delavnicaOrodja za krmiljenje procesov vitke proizvodnje - delavnicaBSC - uravnoteženi sistem kazalnikov - delavnicaStrokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja

PROIZVODNJA, AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IN TEHNIČNA ZAKONODAJA

Obvladovanje dobaviteljev v avtomobilski industrijiKako zahteve novega standarda v avtomobilski industriji IATF 16949:2016 prenesti v obstoječo praksoKako zahteve novega standarda ISO 13485:2016 izpolnjevati v praksi - delavnicaŠola vitke proizvodnjeVodja delovne skupine v proizvodnji - izvedemo za vaše podjetje v obliki zaključene skupineKako komunicira dober vodja v proizvodnji - delavnicaVitka proizvodnja - kje in kako začetiTemelji vitke proizvodnje - delavnicaPosnetek stanja - Metoda VSM - delavnicaVizija procesa - VSM vizija - delavnicaVodja in vitka proizvodnja - delavnicaUvajanje vitke proizvodnje v prakso - delavnicaTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016)Presoja proizvoda VDA 6.5EMPB/PPF - zagotavljanje kakovosti za dobave VDA 2Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016Statistično obvladovanje procesov - SPC in analiza merilnih sistemov - MSA - delavnicaFMEA - analiza možnih napak in njihovih posledic - delavnicaAPQP/PPAP - delavnicaPriprava kontrolnega plana - plan obvladovanja proizvodnje8D metodologija za vodenje ukrepov - delavnicaCE označevanje tehničnih proizvodov - delavnicaCE označevanje jeklenih konstrukcij po standardu SIST EN 1090-1 in SISTE EN 1090-2 - seminarDirektiva o strojih - delavnicaTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po EN ISO 13485:2012 in EN ISO 13485:2016 ter veljavni direktivi o medicinskih pripomočkihMedicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnicaDobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)Ocena tveganja za medicinske pripomočke - delavnicaZagotavljanje skladnosti medicinske programske opremeZagotavljanje kakovosti primarne embalaže za medicinske proizvode ISO 15378:2015 - delavnicaKako z učinkovito logistiko optimizirati poslovanje - delavnica

LABORATORIJI IN KONTROLNI ORGANI

Uporaba kontrolnih kart v laboratorijuMeroslovna sledljivost - zakaj je pomembna, kako jo laboratorij dokazujeŠola kakovosti za analitske laboratorijeTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2005Učinkovito vodenje izboljšav v laboratoriju - kaj dejansko zahteva standard ISO/IEC 17025:2005VODENJE LABORATORIJA IN KONTROLNEGA ORGANA - Kako lahko koristno uporabimo novosti standarda ISO 9001:2015?Uspešno vodenje sodelavcev v medicinskem laboratorijuVodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2005Validacija analitskih postopkovValidacija preskusnih metod in merilna negotovost - delavnicaMerilna negotovost - fizikalne veličine - delavnicaObvladovanje merilne opremeTečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012Standard ISO/IEC 17020:2012 - zahteve za kontrolne organeStandard EN ISO/IEC 17065:2012 – zahteve za certifikacijske organe za proizvode, procese in storitveTečaj za notranje presojevalce EN ISO/IEC 17065:2012 – zahteve za certifikacijske organe za proizvode, procese in storitveDoločanje merilne negotovosti rezultatov kemijskih merjenj - delavnica

OKOLJE

Krožno gospodarstvoOsnovne obveznosti ravnanja z odpadki v malih podjetjihŠola okoljskega managementaTečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Izpopolnjevalni seminar za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Kako zahteve novega standarda ISO 14001:2015 izpolnjevati v praksi - delavnicaOkoljska zakonodaja in smerniceObveznosti in odgovornosti povzročiteljev odpadkovKako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki? - delavnicaEMAS - nadgradnja sistema ravnanja z okoljem

ENERGIJA

Zahteve standardov pri določanju vsebine energetskih pregledov v organizacijahTečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011Usposabljanje za skrbnike sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011Sistemsko spodbujanje učinkovite rabe energije

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001Vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001Kaj prinaša ISO/DIS 45001 - sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

VAROVANJE INFORMACIJ

Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Usposabljanje za managerje sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013Sistem upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013 – praktični napotkiInformacijska varnost in upravljanje z dokumenti - napotki in praktično znanje zaposlenim za varno poslovanjeNova uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkovZaščita pred zlorabami informacijskih sistemovInformacijska varnost in standard ISO/IEC 27005:2011 z vidika celovitega upravljanja tveganj - delavnicaIntegracija ISO/IEC 27001:2013 v obstoječ sistem vodenja kakovosti - primeri dobrih praksRazvoj in vzdrževanje programske opreme - kako uporabiti dobro prakso ISO 9001 ter smernice ISO/IEC 90003 - delavnica

VARNA ŽIVILA

Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpokliciHACCP študijaSpremljajoči higienski programi, GMP – dobre prakseMikrobiološka tveganjaKemična tveganja in alergeniObvladovanje varnosti v verigi, priprava planovVerifikacija sistema zagotavljanja varnosti živil z notranjo presojo sistema HACCP in ISO 22000:2005Notranji nadzor sistema vodenja varnosti živil - delavnicaUsposabljanje za sisteme vodenja varnih živilKako v praksi izpolnjevati zahteve standarda IFS FOODVarnost materialov v stiku z živili - delavnicaObvladovanje tujkov v proizvodnji živilAlergeni v živilih in njihovo označevanje po novi Uredbi 1169/2011/EU

KAKOVOST V ZDRAVSTVU

Kako v zdravstvenih institucijah koristno uporabiti zahteve novega standarda ISO 9001:2015Priprava medicinskega laboratorija na akreditacijo SIST EN ISO 15189:2013Dobra praksa obvladovanja zdravstvenih in osebnih podatkovTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 v lekarnahTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 v zdravstvenih institucijahStandardi kakovosti in varnosti pacientov v zdravstvuIzzivi vodenja v zdravstvu: integracija različnih sistemov kakovosti in pristopov za uspešno in učinkovito poslovanjeZahteve kakovosti pri organizaciji in izvajanju testiranja ob pacientu (POCT)Upravljanje z odpadki v zdravstvu

KAKOVOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Od razvojnega načrta in samoevalvacijskega poročila do kazalcev kakovosti vzgojno-izobraževalnega zavoda – delavnicaDoločanje merljivih ciljev in kazalnikov uspešnosti vzgojno-izobraževalnega zavodaCiljno vodenje z vizijo - delavnicaUčinkovito komuniciranje in kultura sodelovanja - delavnicaUSPEŠNO IN UČINKOVITO KOMUNICIRANJE Z UČENCI IN STARŠI - delavnicaSistematično uvajanje nenehnih izboljšav v vzgojno-izobraževalno delo - delavnicaTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po zahtevah KzPKaj prinaša nova izdaja zahtev modela KZP in kako jih učinkovito prenesti v obstoječo prakso12. letna konferenca - KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJAVzgojno-izobraževalni proces - kako dosegati in meriti njegovo učinkovitost - delavnica

VODENJE IN KADRI

Vodenje – veščina, ki dobro v organizacijah pretvori v odličnoPovejte, kar želijo slišatiIzboljšajmo odnose v delovnem okoljuObvladovanje stresa na delovnem mestu - delavnica 

Novo za zaključene skupine. Preberite.