Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

ODLIČNOST

KAKOVOST

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Zagotavljanje varnosti dobavne verige in ukrepi za obvladovanjeObvladovanje tveganj in register tveganj - delavnicaVitko poslovanje – izboljšanje storitvenih procesovOdnos do dela - ključ do večje učinkovitostiMetode in orodja za uvajanje izboljšavSISTEMI VODENJA IN NJIHOVA INTEGRACIJA – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritevDokvalifikacija notranjih presojevalcev ISO 9001:2015Kako zahteve novega standarda ISO 9001:2015 učinkovito prenesti v obstoječo praksoŠola kakovostiZ vitkostjo do uspešnosti v storitvahTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015ISO 9001:2015 – kako učinkovito vzpostaviti sistem vodenja kakovostiNovosti in spremembe, ki jih prinaša ISO 9001:2015Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnicaKako lahko ustrezni kazalniki vplivajo na kakovost dela v domovih starejših občanovManagement poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnicaOsnovna orodja kakovosti - delavnicaStrukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje

VITKA PROIZVODNJA

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN PROMET Z ZDRAVILI

TEHNIČNA ZAKONODAJA

LABORATORIJI IN KONTROLNI ORGANI

Kako zahteve novega standarda ISO/IEC 17025:2017 prenesti v obstoječo praksoTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju SIST EN ISO 15189:2013Uporaba kontrolnih kart v laboratorijuMeroslovna sledljivost - zakaj je pomembna, kako jo laboratorij dokazujePriprava medicinskega laboratorija na akreditacijo SIST EN ISO 15189:2013Šola kakovosti za analitske laboratorijeTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017ISO/IEC 17025:2017 prinaša zahtevo po obravnavanju tveganj in priložnosti v laboratoriju – kaj to pomeni za laboratorij?VODENJE LABORATORIJA IN KONTROLNEGA ORGANA - Kako lahko koristno uporabimo novosti standarda ISO 9001:2015?Uspešno vodenje sodelavcev v medicinskem laboratorijuVodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2017Validacija analitskih postopkovValidacija preskusnih metod in merilna negotovost - delavnicaMerilna negotovost - fizikalne veličine - delavnicaObvladovanje merilne opremeTečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012Standard ISO/IEC 17020:2012 - zahteve za kontrolne organeTečaj za notranje presojevalce EN ISO/IEC 17065:2012 – zahteve za certifikacijske organe za proizvode, procese in storitveDoločanje merilne negotovosti rezultatov kemijskih merjenj - delavnica

OKOLJE

Praktični vidiki gradbene, prostorske in okoljske zakonodaje za objekte z vplivi na okolje - za občine in občinske gospodarske javne službeKako zahteve nove gradbene in okoljske zakonodaje za objekte z vplivi na okolje prenesti v obstoječo praksoDokvalifikacija notranjih presojevalcev ISO 14001:2015Obvladovanje delovanja komunalnih čistilnih napravKrožno gospodarstvoŠola okoljskega managementaTečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Kako zahteve novega standarda ISO 14001:2015 izpolnjevati v praksi - delavnicaOkoljska zakonodaja in smerniceObveznosti in odgovornosti povzročiteljev odpadkovKako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki? - delavnicaEMAS - nadgradnja sistema ravnanja z okoljemOkoljska tveganja in njihovo obvladovanje - delavnicaPraktični napotki za vzpostavitev in delovanje sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

ENERGIJA

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

VAROVANJE INFORMACIJ

Varnost kartičnega poslovanja (PCI DSS)Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Usposabljanje za managerje sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013Sistem upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013 – praktični napotkiInformacijska varnost in upravljanje z dokumenti - napotki in praktično znanje zaposlenim za varno poslovanjeNova uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - GDPRZaščita pred zlorabami informacijskih sistemovInformacijska varnost in standard ISO/IEC 27005:2011 z vidika celovitega upravljanja tveganj - delavnicaRazvoj in vzdrževanje programske opreme - kako uporabiti dobro prakso ISO 9001 ter smernice ISO/IEC 90003 - delavnicaStandard ISO/IEC 20000:2011 za upravljanje IT storitev

VARNA ŽIVILA

KAKOVOST V ZDRAVSTVU

KAKOVOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

VODENJE IN KADRI 

Novo za zaključene skupine. Preberite.