Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  

ODLIČNOST

Sistem neprekinjenega poslovanja ISO 22301:2012 – zakaj in kako ga učinkovito vzpostavitiOd sistema vodenja kakovosti do odlične organizacijeUsposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT)Nenehno izboljševanje z uporabo EFQM modela odličnosti - delavnica

KAKOVOST

Učinkovito obvladovanje tveganj po zahtevah standarda ISO 9001:2015Reševanje dilem ob prehodu na ISO 9001:2015 in/ali na ISO 14001:2015Vitko poslovanje – izboljšanje storitvenih procesovOdnos do dela - ključ do večje učinkovitostiMetode in orodja za uvajanje izboljšavSistemi vodenja in njihova integracija – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritevDokvalifikacija notranjih presojevalcev ISO 9001:2015Kako zahteve novega standarda ISO 9001:2015 učinkovito prenesti v obstoječo praksoZ vitkostjo do uspešnosti v storitvahŠola kakovostiTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015ISO 9001:2015 – kako učinkovito vzpostaviti sistem vodenja kakovostiKaj morajo vedeti vodstva in lastniki malih podjetij o novem ISO 9001:2015Novosti in spremembe, ki jih prinaša ISO 9001:2015Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnicaKako lahko ustrezni kazalniki vplivajo na kakovost dela v domovih starejših občanovManagement poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnicaOsnovna orodja kakovosti - delavnicaStrukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanje

PROIZVODNJA, AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IN TEHNIČNA ZAKONODAJA

Obvladovanje dobaviteljev v avtomobilski industrijiKako zahteve novega standarda v avtomobilski industriji IATF 16949:2016 prenesti v obstoječo praksoKako zahteve novega standarda ISO 13485:2016 izpolnjevati v praksi - delavnicaŠola vitke proizvodnjeVodja delovne skupine v proizvodnjiKako komunicira dober vodja v proizvodnji - delavnicaVitka proizvodnja - kje in kako začetiTemelji vitke proizvodnje - delavnicaPosnetek stanja - Metoda VSM - delavnicaOrodja za krmiljenje procesov vitke proizvodnje - delavnicaVizija procesa - VSM vizija - delavnicaVodja in vitka proizvodnja - delavnicaUvajanje vitke proizvodnje v prakso - delavnicaTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016Tečaj za presojevalce procesa VDA 6.3 (3. izdaja, 2016)Presoja proizvoda VDA 6.5EMPB/PPF - zagotavljanje kakovosti za dobave VDA 2Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti v avtomobilski industriji IATF 16949:2016Statistično obvladovanje procesov - SPC in analiza merilnih sistemov - MSA - delavnicaFMEA - analiza možnih napak in njihovih posledic - delavnicaAPQP/PPAP - delavnicaPriprava kontrolnega plana - plan obvladovanja proizvodnje8D metodologija za vodenje ukrepov - delavnicaCE označevanje tehničnih proizvodov - delavnicaDirektiva o strojih - delavnicaTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po EN ISO 13485:2012 in EN ISO 13485:2016 ter veljavni direktivi o medicinskih pripomočkihMedicinski pripomočki - smernice za pripravo tehnične mape - delavnicaDobra proizvodna praksa po smernicah Evropske unije (EU GMP)Dobra distribucijska praksa po smernicah Evropske unije (EU GDP)Ocena tveganja za medicinske pripomočke - delavnicaZagotavljanje skladnosti medicinske programske opremeZagotavljanje kakovosti primarne embalaže za medicinske proizvode ISO 15378:2015 - delavnicaKako z učinkovito logistiko optimizirati poslovanje - delavnica

LABORATORIJI IN KONTROLNI ORGANI

Kako zahteve novega standarda, objavljene v ISO/IEC FDIS 17025:2017, učinkovito prenesti v obstoječo praksoTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v medicinskem laboratoriju SIST EN ISO 15189:2013Uporaba kontrolnih kart v laboratorijuMeroslovna sledljivost - zakaj je pomembna, kako jo laboratorij dokazujePriprava medicinskega laboratorija na akreditacijo SIST EN ISO 15189:2013Šola kakovosti za analitske laboratorijeTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2005 in ISO/IEC FDIS 17025:2015Učinkovito vodenje izboljšav v laboratoriju - kaj dejansko zahteva novi standard ISO/IEC 17025VODENJE LABORATORIJA IN KONTROLNEGA ORGANA - Kako lahko koristno uporabimo novosti standarda ISO 9001:2015?Uspešno vodenje sodelavcev v medicinskem laboratorijuVodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2005Validacija analitskih postopkovValidacija preskusnih metod in merilna negotovost - delavnicaMerilna negotovost - fizikalne veličine - delavnicaObvladovanje merilne opremeTečaj za notranje presojevalce ISO/IEC 17020:2012Standard ISO/IEC 17020:2012 - zahteve za kontrolne organeStandard EN ISO/IEC 17065:2012 – zahteve za certifikacijske organe za proizvode, procese in storitveTečaj za notranje presojevalce EN ISO/IEC 17065:2012 – zahteve za certifikacijske organe za proizvode, procese in storitveDoločanje merilne negotovosti rezultatov kemijskih merjenj - delavnica

OKOLJE

Dokvalifikacija notranjih presojevalcev ISO 14001:2015Obvladovanje delovanja komunalnih čistilnih napravKrožno gospodarstvoŠola okoljskega managementaTečaj za notranje presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Usposabljanje za skrbnike sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015Kako zahteve novega standarda ISO 14001:2015 izpolnjevati v praksi - delavnicaOkoljska zakonodaja in smerniceObveznosti in odgovornosti povzročiteljev odpadkovKako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki? - delavnicaEMAS - nadgradnja sistema ravnanja z okoljemPraktični napotki za vzpostavitev in delovanje sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015

ENERGIJA

Zahteve standardov pri določanju vsebine energetskih pregledov v organizacijahTečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011Usposabljanje za skrbnike sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011Sistemsko spodbujanje učinkovite rabe energije

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001Vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001Kaj prinaša ISO/DIS 45001 - sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

VAROVANJE INFORMACIJ

Varnost kartičnega poslovanja (PCI DSS)Tečaj za notranje presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Usposabljanje za managerje sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Tečaj za vodilne presojevalce sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Obnovitveni tečaj za managerje in vodilne presojevalce po zahtevah standardov ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27002:2013Sistem upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013 – praktični napotkiInformacijska varnost in upravljanje z dokumenti - napotki in praktično znanje zaposlenim za varno poslovanjeNova uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkovZaščita pred zlorabami informacijskih sistemovInformacijska varnost in standard ISO/IEC 27005:2011 z vidika celovitega upravljanja tveganj - delavnicaIntegracija ISO/IEC 27001:2013 v obstoječ sistem vodenja kakovosti - primeri dobrih praksRazvoj in vzdrževanje programske opreme - kako uporabiti dobro prakso ISO 9001 ter smernice ISO/IEC 90003 - delavnicaStandard ISO/IEC 20000:2011 za upravljanje IT storitev

VARNA ŽIVILA

Zakonodaja, standardi, notranji in zunanji nadzor, odpokliciHACCP študijaSpremljajoči higienski programi, GMP – dobre prakseMikrobiološka tveganjaKemična tveganja in alergeniObvladovanje varnosti v verigi, priprava planovVerifikacija sistema zagotavljanja varnosti živil z notranjo presojo sistema HACCP in ISO 22000:2005Notranji nadzor sistema vodenja varnosti živil - delavnicaUsposabljanje za sisteme vodenja varnih živilKako v praksi izpolnjevati zahteve standarda IFS FOODVarnost materialov v stiku z živili - delavnicaObvladovanje tujkov v proizvodnji živilAlergeni v živilih in njihovo označevanje po Uredbi 1169/2011/EU

KAKOVOST V ZDRAVSTVU

Povečevanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti v zdravstvenih institucijah z uporabo zahtev novega standarda ISO 9001:2015Dobra praksa obvladovanja zdravstvenih in osebnih podatkovTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 v lekarnahTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 v zdravstvenih institucijahStandardi kakovosti in varnosti pacientov v zdravstvuStandard EN 15224:2016 – zahteve in priložnostiZahteve kakovosti pri organizaciji in izvajanju testiranja ob pacientu (POCT)Upravljanje z odpadki v zdravstvu

KAKOVOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Od razvojnega načrta in samoevalvacijskega poročila do kazalcev kakovosti vzgojno-izobraževalnega zavoda – delavnicaDoločanje merljivih ciljev in kazalnikov uspešnosti vzgojno-izobraževalnega zavodaCiljno vodenje z vizijo - delavnicaUčinkovito komuniciranje in kultura sodelovanja - delavnicaUSPEŠNO IN UČINKOVITO KOMUNICIRANJE Z UČENCI IN STARŠI - delavnicaSistematično uvajanje nenehnih izboljšav v vzgojno-izobraževalno delo - delavnicaTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti po zahtevah KzPKako v praksi izpolnjevati zahteve nove izdaje modela KzPVzgojno-izobraževalni proces - kako dosegati in meriti njegovo učinkovitost - delavnica

VODENJE IN KADRI

Asertivna komunikacija - ključ do uspešnega delovnega okoljaVodenje – veščina, ki dobro v organizacijah pretvori v odličnoIzboljšajmo odnose v delovnem okoljuObvladovanje stresa na delovnem mestu - delavnica 

Novo za zaključene skupine. Preberite.