Kontakti

dr. Andrej Rakar
Vodja informacijske varnosti
Tel: (01) 4778 361
andrej.rakar@siq.si

spec. Miha Ozimek
Vodja operacij preverjanja informacijskih tehnologij
Tel: (01) 4778 345
miha.ozimek@siq.si