Kakovost

Izobraževanja


Reševanje dilem ob prehodu na ISO 9001:2015 in/ali na ISO 14001:2015Vitko poslovanje – izboljšanje storitvenih procesovOdnos do dela - ključ do večje učinkovitostiMetode in orodja za uvajanje izboljšavSistemi vodenja in njihova integracija – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritevIzvajanje notranjih presoj po zahtevah novega standarda ISO 9001:2015 - izpopolnjevalni tečajKako zahteve novega standarda ISO 9001:2015 učinkovito prenesti v obstoječo praksoZ vitkostjo do uspešnosti v storitvahŠola kakovostiTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015ISO 9001:2015 – kako učinkovito vzpostaviti sistem vodenja kakovostiKaj morajo vedeti vodstva in lastniki malih podjetij o novem ISO 9001:2015Novosti in spremembe, ki jih prinaša ISO 9001:2015Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnicaKako lahko ustrezni kazalniki vplivajo na kakovost dela v domovih starejših občanovManagement poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnicaOsnovna orodja kakovosti - delavnicaObvladovanje tveganj po zahtevah novega standarda ISO 9001:2015 ter vodilih standarda ISO 31000STRUKTURIRANO REŠEVANJE PROBLEMOV IN IZBOLJŠEVANJEBSC - uravnoteženi sistem kazalnikov - delavnicaStrokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja