Konference/Posveti

Strokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja

ORGANIZACIJSKO ZNANJE – priložnosti in tveganja

16. maj  2017

Ena od novih zahtev standarda ISO 9001:2015 je tudi organizacijsko znanje. Organizacija mora, za uspešno zagotavljanje skladnosti izdelkov in storitev, znanje vzdrževati in zagotavljati razpoložljivost tega znanja na ustreznih nivojih znotraj procesov. Torej mora sistematično spodbujati k pridobivanju, nadgrajevanju ter ohranjanju organizacijskega znanja, prav tako se mora zavarovati pred njegovo izgubo.

Prav zaradi tega in ker so zaposleni ter njihovo znanje ključni, se tema tokratnega posveta nanaša na organizacijsko znanje, ki je specifično za posamezno organizacijo in ga zaposleni pridobivajo z izkušnjami. Organizacija mora že pri definiranju svojega konteksta razumeti pomembnost organizacijskega znanja ter njegov vpliv na uspešnost delovanja ter doseganje poslovnih ciljev. Zavedanje vseh, predvsem pa vodstva, kako pomembno je to znanje vzdrževati ter zagotavljati dostopnost tega znanja, je zelo pomembno, celo nujno.

Zahteve novega standarda ter pomembnost razumevanja bomo povezali s predstavitvami praktičnih izkušenj odličnih organizacij. Strokovnim izhodiščem ter predstavitvam dobrih praks bo sledilo delo v skupinah. Skupaj bomo prepoznavali, kako organizacije izpolnjujemo in presojamo to zahtevo standarda ter s kakšnimi izzivi se pri tem srečujemo. Tako bomo srečanju dodali tisto vrednost, ki jo udeleženci lahko neposredno prenesete v svoje delovno okolje.

Program srečanja

  • Uvodni pozdrav - Sonja Zavrl, SIQ Ljubljana
  • Ali tudi s presojami ohranjamo znanje organizacije - Miloš Seražin, SIQ Ljubljana
  • Organizacijsko znanje v vsakdanji praksi - Živa Gorup Reichmann, ComTrade d.o.o.
  • Sodelovanje z zunanjimi institucijami - Sabina Kalan, Iskraemeco, d.d.
  • Obvladovanje znanja organizacije v DHL Logistika - Martina Filej, DHL Logistika d.o.o.
  • Kako lahko s presojami ohranjamo znanje organizacije – praktične vaje v skupinah - Miloš Seražin in Blanka Kaker, SIQ Ljubljana
  • Odgovori na vprašanja oz. dileme in zaključki srečanja

Srečanje bo povezoval Miloš Seražin, direktor področja OSV.

 

Več o vsebini in prijava.