Kakovost

Izobraževanja


Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 ter sistema upravljanja informacijske varnosti ISO/IEC 27001:2013Zagotavljanje varnosti dobavne verige in ukrepi za obvladovanjeObvladovanje tveganj in register tveganj - delavnicaVitko poslovanje – izboljšanje storitvenih procesovOdnos do dela - ključ do večje učinkovitostiMetode in orodja za uvajanje izboljšavSISTEMI VODENJA IN NJIHOVA INTEGRACIJA – podpora organizaciji pri udejanjanju strateških usmeritevDokvalifikacija notranjih presojevalcev ISO 9001:2015Kako zahteve novega standarda ISO 9001:2015 učinkovito prenesti v obstoječo praksoŠola kakovostiZ vitkostjo do uspešnosti v storitvahTečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015ISO 9001:2015 – kako učinkovito vzpostaviti sistem vodenja kakovostiKaj morajo vedeti vodstva in lastniki malih podjetij o novem ISO 9001:2015Novosti in spremembe, ki jih prinaša ISO 9001:2015Kakovost, nenehno izboljševanje in odličnost - delavnicaKako lahko ustrezni kazalniki vplivajo na kakovost dela v domovih starejših občanovManagement poslovnih procesov - od razumevanja procesne usmerjenosti do merjenja učinkovitosti procesov - delavnicaOsnovna orodja kakovosti - delavnicaStrukturirano reševanje problemov in nenehno izboljševanjeIZKORISTIMO OBVLADOVANJE TVEGANJ ZA PREVENTIVNO DELOVANJE - Strokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja