Oznaka CE - Pravilnik o merilnih instrumentih (MID)

30. oktobra 2006 je stopil v veljavo Pravilnik o merilnih instrumentih (UL RS, št. 42/2006), s katerim je bila v slovenski pravni red prenesena Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta Evrope 2004/22/ES z dne 31. marca 2004 o merilnih instrumentih (MID), ki obsega tudi števce delovne električne energije.

SIQ je v začetku meseca novembra 2006, predvsem na osnovi svojih izkušenj in pridobljenih akreditacij po zahtevah standardov ISO/IEC 17021 in EN 45012, pridobil status priglašenega organa za števce delovne električne energije – poglavje MI-003, in sicer po modulu H1. Pohvalimo se lahko, da smo ena od redkih akreditiranih institucij v EU po zahtevah standarda ISO/IEC 17021 za preglede zasnove števcev delovne električne energije.

To pomeni, da lahko sedaj v SIQ izvajamo tudi postopke ugotavljanja skladnosti za števce delovne električne energije za vse svetovne proizvajalce. Postopek ugotavljanja skladnosti po modulu H1 obsega celovit pregleda sistema kakovosti in pregled zasnove posameznega merila.

Modul H1 omogoča proizvajalcu, da samostojno pregleduje zasnovo izdelka pod nadzorom priglašenega organa. Za to mora imeti vzpostavljen sistem kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2008 in zahtevami vodila WELMEC 8.6 ter opravljena vsa zahtevana testiranja v skladu s Pravilnikom o merilnih instrumentih (UL RS št. 42/2006) in harmoniziranimi standardi.

Kontakt: mag. Matjaž Lindič, t: (01) 4778 310, f: (01) 4778 303, matjaz.lindic@siq.si