Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, 23. in 24. avgust


Postanite kompetenten notranji presojevalec sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training).

Notranje presoje so eno od orodij, s katerimi boste sistematično nadzorovali in izboljševali učinkovitost ter uspešnost sistema vodenja, ugotovitve presoje pa porabili za učinkovito odločanje. Ugotovitve kompetentnih presojevalcev dajejo objektivno oceno o tem, kako izvajate dogovorjeno, kako učinkovito uresničujete cilje, odpravljate odstopanja in probleme ter se odzivate na priložnosti za izboljšave.

Več o tečaju in prijavi.