Šola kakovosti za analitske laboratorije, 24. - 27. oktober in 10. november 2017


Pridobite znanje specialista za analitske procese v laboratoriju.

Usposobite se za:

  • učinkovito obvladovanje analitskih procesov v laboratoriju,
  • ustrezno potrditev preskusnih metod in postopkov validacije,
  • pristope za določanje merilne negotovosti ter analiziranje le-te z vidika zahtev naročnika,
  • sledljivost meritev,
  • učinkovito vodenje korektivnih in preventivnih ukrepov,
  • uspešno obvladovanje stroškov v laboratoriju.

Usposabljanje je individualno naravnano, saj vsak udeleženec že v začetku šole s pomočjo mentorja določi vsebino projektne naloge s svojega področja dela. Projektna naloga je dodana vrednost laboratoriju in organizaciji v obliki rešitve posameznega problema oz. izziva pri vašem delu. Udeleženci svoje projektne naloge predstavite na zaključnem dnevu, ki bo 7. aprila 2017.

Preverite teme projektnih nalog, ki so jih izdelali udeleženci šol, tukaj.

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije je to usposabljanje ovrednotila z 20 točkami SILM.

Več o programu in prijava.