6. marec - svetovni dan varčevanja z energijo


6. marca obeležujemo svetovni dan varčevanja z energijo. Pozivi k učinkoviti rabi energije se krepijo v zadnjih letih in učinkovita raba energije je danes ključna tema tako na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, kot tudi na področju stroškovne učinkovitosti. Pomembno je zavedanje, da lahko s pravilnim upravljanjem energije ustvarimo velike prihranke in s tem vplivamo na uspešnost poslovanja.

V skladu z mednarodnim standardom ISO 50001 na SIQ-ju organizacijam že vrsto leto pomagamo pri učinkovitem upravljanju z energijo. Standard uvaja bistveno širši pristop od trenutnih praks vodenja področja energetike. Organizacijam pomaga pri učinkovitem upravljanju z energijo in naj bi imel ocenjuje v prihodnosti vpliv na kar 60 % rabe energije v svetu.

Stroškovna učinkovitost
Standard s svojimi zahtevami omogoča sistematično upravljanje energije, kar podjetjem lahko prihrani od 5 % do 15 % prihranka energije. Analiza v Veliki Britaniji je pokazala, da porabniki energije na prvo mesto pri uvajanju standarda postavljajo ekonomske učinke standarda. Sistematično upravljanje energije naj bi poleg zmanjšanja stroškov za energijo pripomoglo  tudi k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Standard je uporaben za organizacije vseh vrst in velikosti, ne glede na geografske, kulturne ali družbene razmere.

Pomen sistema upravljanja z energijo 
Vzpostavitev sistema upravljanja z energijo po standardu ISO 50001 prinaša organizacijam številne prednosti in organizacijam omogoča:

  • Zasnovati učinkovito  energetsko politiko;
  • prepoznati značilna področja porabe energije in področja za povečanje energetske učinkovitosti;
  • prepoznati in spremljati zakonodajne obveznosti in druge zahteve;
  • postaviti energetske cilje in prioritetne akcije;
  • zagotoviti vire, funkcije, odgovornost in pristojnosti na področju upravljanja z energijo;
  • vzpostaviti nadzor, pregled in oceno energetskih aktivnosti, da bi se zagotovilo delovanje sistema upravljanja z energijo, kot je nameravano, in da bi se dosegli energetski cilji;
  • prilagoditi se spremenjenim razmeram.

Dejstvo je, da nimamo vedno neomejenih možnosti za izboljšave poslovanja, vsaj ne takih, na katere ne vplivajo zunanje okoliščine. Sistematično upravljanje z energijo je zato izredno pomembno, saj je to vidik poslovanja, nad katerim imamo lahko popoln nadzor in vse vzvode za uveljavljanje izboljšav, ki (že) na kratki rok omogočajo znatne pozitivne finančne učinke. Poleg tega pa z učinkovito rabo energije aktivno sodelujemo v procesu trajnostnega razvoja.

Več informacij o sistemih upravljanja z energijo.