Strokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja, 16. maj


Vabljeni na strokovno srečanje presojevalcev 

ORGANIZACIJSKO ZNANJE – priložnosti in tveganja

Ena od novih zahtev standarda ISO 9001:2015 je tudi organizacijsko znanje. Organizacija mora, za uspešno zagotavljanje skladnosti izdelkov in storitev, znanje vzdrževati in zagotavljati razpoložljivost tega znanja na ustreznih nivojih znotraj procesov. Torej mora sistematično spodbujati k pridobivanju, nadgrajevanju ter ohranjanju organizacijskega znanja, prav tako se mora zavarovati pred njegovo izgubo.

Več o programu srečanja in prijava.