Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015, 16. - 20. oktober 2017


Ker na uspešnost presoj odločilno vpliva kompetentnost in motiviranost vodij presoj in presojevalcev, je namen tečaja usposobiti udeležence, da bodo znali samostojno načrtovati in izvajati presoje sistema vodenja kakovosti v skladu s smernicami mednarodnega standarda ISO 19011. Na tečaju boste poglobili razumevanje zahtev standarda ISO 9001:2015.

Več o vsebini tečaja in prijava.