Tečaj za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015


NOV TERMIN: 1. in 2. junij ter 7., 8., 9. junij 2017

Ker uspešnost presoj odločilno vplivajo kompetentnost in motiviranost vodij presoj in presojevalcev, je namen tečaja usposobiti udeležence, da znajo samostojno načrtovati in izvajati presoje sistema vodenja kakovosti v skladu s smernicami mednarodnega standarda ISO 19011. Poglobili boste razumevanje zahtev standarda ISO 9001:2008 ter spoznali novosti in spremembe, ki jih prinaša ISO 9001:2015.

Več o vsebini tečaja in prijava.