Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT), 5. - 7. julij


Model odličnosti EFQM je praktično orodje, ki organizaciji pomaga, da dosega in trajno ohranja izvrstne ravni delovanja, s katerimi izpolnjuje in presega pričakovanja svojih deležnikov, managerjem pa omogoča razumeti vzročno-posledične povezave med tem, kar organizacija dela in rezultati, ki jih dosega. (EFQM 2013)


Če želite

  • uspešno uporabljati koncepte in napotke modela odličnosti EFQM ter metodologije ocenjevanja RADAR za izdelavo analize uspešnosti delovanja organizacije z dodano vrednostjo,
  • resnično razumeti pristope notranjega in zunanjega ocenjevanja,
  • se vključiti v ocenjevanje drugih organizacij v okviru Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) ali EFQM nagrade za odličnost (EEA),
  • upoštevati Priporočila in pričakovanja SDH o doseganju kakovosti in odličnosti poslovanja družb (februar 2016, velja za družbe s kapitalsko naložbo države),

se nam pridružite na licenciranem usposabljanju za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, ki ga organiziramo v sodelovanju z Uradom RS za meroslovje (MIRS), nacionalnim predstavnikom EFQM, ki ima v Sloveniji ekskluzivno pravico izvajanja EAT tečajev.

Več o vsebini in prijava.