Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015, 3. - 5. julij


Na tečaju se boste ob aktivnem sodelovanju seznanili z načeli vodenja kakovosti in zahtevami standardov ISO 9001 in ISO 14001. S pomočjo študije primerov in simulacije presoje se boste usposobili za učinkovito izvajanje presoje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem ter kombinirane notranje presoje integriranega sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem.

Več o vsebini in prijava.