Reševanje dilem ob prehodu na ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015


Organizacije imajo le še leto dni časa, da opravijo prehod na novo izdajo standardov, praksa pa kaže, da je samo polovica organizacij že izvedla prehod (delni ali v celoti). Ugotovljene neskladnosti in priložnosti dokazujejo, da je na tem področju še mnogo izzivov, s katerimi se organizacije srečujejo. Tudi zato je bila 28. avgusta udeležba na strokovnem posvetu, ki sta ga moderirala predavatelja iz prakse, mag. Rajko Novak in mag. Alojz Bitenc tako številčna. Udeležilo se ga je kar 40 udeležencev iz različnih organizacij.

mag. Rajko Novak in mag. Alojz Bitenc

Skozi razpravo smo ugotovili, da organizacije, v katerih sistemi vodenja dejansko »živijo« in jih organizacije uporabljajo kot orodje za doseganje učinkovitega in uspešnega delovanja, nimajo težav s prehodom. Zahteve novih standardov spodbujajo premik v razmišljanju. Vprašati se moramo ne le, ali obvladujemo zahteve standardov in ali delamo stvari prav, ampak tudi ali zahteve izpolnjujemo na osnovi uspešnosti in ali sploh delamo prave stvari. Udeleženci so izpostavili tudi pomembnost vodstva kot ključnega pri zagotavljanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti v organizaciji. Vodstvo mora prvo dokazovati svojo zavezanost le temu.

Na področju okolja (ISO 14001:2015) je še večji poudarek na proaktivnem pristopu in lastnim iniciativam organizacije za varovanje okolja. Izzivi organizacije so, med drugim, skriti v odgovorih na vprašanja: kako zagotavljamo trajnostni razvoj in družbeno odgovornost, kako obvladujemo okoljske vplive v vrednostni verigi, kako obvladujemo okoljske vplive v dobaviteljski verigi ter kako obvladujemo okoljske vidike v celotnem življenjskem ciklu izdelka oz. storitve (“Life cycle thinking”).

Udeleženci posveta smo si bili enotni, da je presojanje po novih zahtevah standardov sistema vodenja precej zahtevnejše, tudi zato, ker je zahtev po dokumentiranih informacijah bistveno manj kot v preteklih izdajah standardov. Zato je ključno, da so notranji presojevalci ustrezno usposobljeni, torej kompetentni, ter da poznajo in razumejo nove zahteve standardov in procesov, ki jih presojajo.

Mag. Rajko Novak je zaključil srečanje z mislijo, da standarda ISO 9001:2015 ter ISO 14001:2015 z rahlo zamudo zahtevata, kar so uspešne organizacije delale že v preteklosti.

Opens window for sending emailTanja Benček
Izobraževanje