Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu BS OHSAS 18001:2007 in ISO/DIS 45001, 25. in 26. september


Usposobite se za učinkovito izvajanje notranjih presoj sistema VZD in kombiniranih presoj.
Na tečaju se podrobno seznanite z zahtevami standarda BS OHSAS 18001:2007, z integracijo sistemov vodenja, z metodami in tehnikami notranjih presoj integriranega sistema ter s poudarkom na presojanju sistema VZD.

V pripravi je nova izdaja standarda ISO/DIS 45001, ki bo nadomestil sedanji standard BS OHSAS 18001:2007, zato se boste na tečaju seznanili tudi s spremembami in novostmi na tem področju.

Več o tečaju in prijava.