Nova uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, 27. september


Po maju 2018 se bo na celotnem območju EU začela neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (t.i. Uredba oz. GDPR), ki bo nadomestila do sedaj veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Uredba predvideva uvedbo pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov, dolžnost poročanja o varnostnih incidentih, ki vključujejo nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov.

Strožje zahteve bodo tudi glede zavarovanja osebnih podatkov in glede razvoja informacijskih sistemov, ki bodo morali vključevati koncept vgrajene zasebnosti. In nenazadnje, prinaša tudi veliko strožje sankcije za kršitve, ki lahko v nekaterih primerih presežejo več milijonov evrov.

Zato je ključno, da se začnejo organizacije, ki obdelujejo osebne podatke, pravočasno pripravljati na spremembe, ki jih prinaša nova zakonodaja.

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanja, kjer bomo obravnavali:

  • Zahteve Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, s poudarkom na novostih in spremembah, ki jih prinaša
  • Izpolnjevanje zahtev zakonodaje na praktičnih primerih
  • Primerjava z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1)
  • Ocenjevanje tveganj
  • Dolžnosti odgovorne osebe (Data Protection Officer), ki bo pooblaščena za zakonito obdelavo osebnih podatkov

Več o vsebini in prijava.