Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, (EFQM Assessor Training - EAT, 6. in 7. marec


EAT je vaše izhodišče, da postanete EFQM ocenjevalec.
Na dvodnevnem licenčnem usposabljanju za ocenjevalca po modelu EFQM boste razvili ključne sposobnosti ocenjevanja z uporabo modela odličnosti EFQM.

Po zaključenem usposabljanju boste:

  1. bolje razumeli pristope notranjega in zunanjega ocenjevanja;
  2. uporabljali koncepte in podrobnosti EFQM modela in RADAR logike pri izdelavi analiz uspešnosti poslovanja z dodano vrednostjo;
  3.  lahko sodelovali z drugimi v ocenjevalskih skupinah.

Več o vsebini in prijava.