OBLIKOVANJE VAŠE POTI V ODLIČNOST - licenčno usposabljanje EFQM, 6. in 7. junij


Delavnica je NOVOST na slovenskem trgu in nudi celovit pregled, od razumevanja odličnosti in modela, preko managementa sprememb in različnih možnosti samoocenjevanja, do vloge vodstva pri razvijanju odličnosti.

Izobraževanje je namenjeno managerjem sprememb, ki se ukvarjate z razvojem organizacije, vodjem projektov odličnosti, vodjem kakovosti, predstavnikom vodstva,  ki vodijo razvijanje odličnosti.

Več o vsebini in prijava ...