SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje

SIQ je strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja.

Naš cilj je s široko in celovito ponudbo podpreti in pospeševati prizadevanja organizacij, da uresničijo svoje cilje za kakovost izdelkov in storitev ter sledijo svojim usmeritvam za  povečanje produktivnosti in uspešnosti poslovanja. Že 50 let sodelujemo z organizacijami pri nastopanju na trgih, dvigovanju storilnosti, izboljševanju kakovosti in napredovanju k odličnosti. 

Mednarodno veljavnost in visok strokovni nivo našega dela potrjujejo tudi številne akreditacije in članstva v mednarodnih certifikacijskih shemah in združenjih. Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ-ja so znanje in izkušnje naših strokovnjakov, mednarodna prepoznavnost in kredibilnost, fleksibilnost, ponudba celostnih rešitev in uvajanje novih storitev ter stalno prilagajanje trgu.

Вas beste Online Casino in Deutschland!!

Ein weiteres online casino fur Spieler aus Deutschland. Spielen Sie zum Spa? oder um echtes Geld

Copyright © 2015 SIQ. Vse pravice pridržane.