Mnenje organizacij certificiranih po ISO 50001 – raziskava Skupine AFNOR

V septembru 2015 je AFNOR, član mednarodnega združenja IQNet, izvedel raziskavo med 78 organizacijami s certificiranim sistemom upravljanja z energijo po ISO 50001. Raziskava je potekala v šestih državah: Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Rusiji, Maroku in Tajvanu. V nadaljevanju podajamo povzetek te raziskave.

Certificiranje skladno z zahtevami standarda ISO 50001 narašča izjemno hitro, število certificiranih organizacij je na primer od leta 2013 do leta 2014 naraslo za kar 40%. Prav zaradi naraščanja števila certificiranih organizacij je AFNOR z raziskavo poskušal potrditi pozitiven učinek uporabe zahtev standarda ISO 50001 v organizacijah.

Kakšno je splošno mnenje organizacij o certificiranju sistema upravljanja z energijo? Skoraj 90% organizacij, ki imajo vzpostavljen in vzdrževan sistem ravnanja z energijo in so certificirane skladno z zahtevami standarda ISO 50001 je z njim zadovoljna, kar 95% pa ga priporoča tudi drugim organizacijam, saj sistem upravljanja z energijo skladen z zahtevami ISO 50001 omogoča organizacijam hitre prihranke energije ter posledično nižje stroške.

Kot glavni razlog za certificiranje sistema upravljanja z energijo je torej prepoznana potreba po zmanjšanju stroškov energije. Ostali razlogi, zaradi katerih se organizacije odločijo za pridobitev certifikata so:

  • želja po pridobitvi certifikata (ugled v družbi),
  • subvencije,
  • naraščanje cen energentov,
  • strategije poslovanja in potreba po racionalizaciji.

Organizacije so v raziskavi opredelile prednosti uporabe ISO 50001 na finančne in nefinančne. Večina organizacij (95 %) meni, da je uporaba standarda dobro orodje za boljšo prepoznavanje porabnikov energije. Tri četrtine vprašanih (75 %) jih vidi uporabo sistema upravljanja z energijo, kot vzvod za povečanje dobička. Slaba polovica (46 %) jih trdi, da je sistem upravljanja z energijo dobro pogajalsko orodje pri nakupu energije. Dobra tretjina (35 %) vprašanih meni, da certificiranje sistema upravljanja z energijo nudi določeno pomoč pri odobritvi kreditov organizaciji za investicije. Organizacije vidijo več prednosti v nefinančnih koristi in sicer kot:

  • osnovo za dolgoročen napredek organizacije (85 %) in izboljševanje kompetentnosti zaposlenih (76%).
  • Osnovo za primerjavo energetske učinkovitosti.
  • Sprožilec za inoviranje procesov in proizvodov ter storitev.
  • Z naštetim seznam še ni izčrpan.

Kar dve tretjini anketiranih meni, da je finančni vložek za vzpostavitev sistema ravnanja z energijo zanemarljiv, v primerjavi z doseženimi koristmi. Ena tretjina vprašanih organizacij je bilo pozitivno presenečenih, saj je dosežen rezultat sistema ravnanja z energijo presegel njihova pričakovanja. Skoraj pri vseh ostalih pa je rezultat sistema ravnanja z energijo dosegel svoje cilje in je bil v skladu z njihovimi pričakovanji. Več kot 50 % vprašanih je odgovorilo, da so se njihovi stroški za energijo bistveno zmanjšali in sicer od 5 % do 30 %.

Organizacije, sodeč po odgovorih, pri vzpostavitvi sistema upravljanja z energijo niso naletele na večje težave, seveda pa je tudi pri tem sistemu, kot pri vseh sistemih vodenja, ključ do uspeha pri najvišjem vodstvu ter sodelovanju vseh zaposlenih.

Več informacij in ugotovitev te raziskave lahko najdete na spletni strani Skupine Afnor.

Blanka Kaker