Prehodne ureditve za standarda ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

Generalna skupščina je na podlagi priporočila Tehničnega odbora sklenila, da ob koncu prehodnega obdobja, 15. septembra 2018, vsi certifikati po ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004 potečejo oziroma se razveljavijo. S 15. marcem 2018 morajo OUS začeti izvajati vse presoje začetnega, nadzornega in ponovnega certificiranja po novih izdajah standardov ISO 9001 in ISO 14001 (ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015). Izide teh presoj morajo OUS upoštevati pri nadaljnjem odločanju glede akreditiranih certificiranj po ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004, kot je ustrezno. (več)