Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja


Udeleženci naših usposabljanj navajajo, da je sistem odlično vodstveno orodje tako ravnateljem kot ostalim zaposlenim, saj jim omogoča bolj sistematično in zavzeto doseganje zastavljenih ciljev na ravni zavoda, organizacijske enote ali oddelka. 

Predstavljamo program z naslovi delavnic:

1. delavnica

CILJNO VODENJE Z VIZIJO

 

2. delavnica

UČINKOVITO KOMUNICIRANJE IN KULTURA SODELOVANJA

3. delavnica

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES, kako dosegati in meriti njegovo učinkovitost

 

4. delavnica

SISTEMATIČNO UVAJANJE NENEHNIH IZBOLJŠAV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

 

5. delavnica

TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI PO ZAHTEVAH MODELA KzP

 


V času usposabljanja udeleženci naredite analizo stanja na posameznih področjih delovanja vašega zavoda, opredelite pravila svojega delovanja po načelu »tako to delamo pri nas« ter se usposobite za izvajanje notranje presoje delovanja sistema vodenja kakovosti. 

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo tudi na telefonski številki 01 5609 720, na elektronskem naslovu seminarji@siq.si, obiščete pa nas lahko tudi na spletni strani www.znanje.siq.si

 

________________________________________________________________________________

Nova izdaja Zahtev modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

SIQ že več kot deset let z modelom KzP (Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja) gradi temelje za celovito kakovostno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Model s svojimi zahtevami temelji na sodobnih, mednarodno uveljavljenih standardih in modelih vodenja kakovosti, med katerimi je osnova ISO 9001. Glede na to, da je septembra 2015 stopila v veljavo nova izdaja standarda ISO 9001:2015, smo prenovili tudi zahteve modela KzP in tako je januarja lani začela veljati nova izdaja, Zahteve modela KzP (3, januar 2016).

Vsebinsko prenovljene zahteve sledijo novostim zahtev ISO 9001:2015. Poseben poudarek je zato namenjen razumevanju okolja, v katerem zavod deluje in sistematičnemu prepoznavanju in obvladovanju tveganj na vseh področjih življenja in dela zavoda. Nove zahteve modela omogočajo zavodom, da še učinkoviteje povežejo strateško usmerjenost z opredeljevanjem ciljev na vseh ravneh načrtovanja in svoj razvoj sistematično usmerjajo k zadovoljevanju potreb uporabnikov in drugih zainteresiranih strani. 

Povezovanje - ključ do uspeha
12. letna konferenca Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

Rdeča nit tradicionalne, 12. letne konference Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki je bila 17. marca v Ljubljani, je bilo povezovanje različnih udeležencev v prizadevanjih za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev. Strokovni delavci vrtcev in šol so predstavili svoje poti in načine, kako tudi ob uporabi SIQ modela Kakovost za prihodnost vzgoje izobraževanja mladim podati zgled, da je lasten napredek in napredek družbe mogoče graditi le s povezovanjem. Strokovni in drugi delavci morajo sodelovati med seboj, z drugimi zavodi, s starši in otroki, z okoljem in z drugimi zainteresiranimi stranmi, če želimo, da bodo mladi zrasli v odgovorne odrasle osebe, ki bodo znale izmenjevati različne poglede, predstavljati argumente svojih odločitev in si skupaj prizadevati za osebni in družbeni napredek. Spoznali smo različne pristope delovanja strokovnih aktivov, sodelovanje učiteljev pri validaciji kriterijev ocenjevanja, uspešno povezovanje vrtca in šole ter skupno oblikovanje šolskih pravil. Ob koncu smo se seznanili še z asertivnim komuniciranjem, ki je predpogoj tudi za uspešno povezovanje.   

Program konference:

Strokovni aktivi pomočnic vzgojiteljic – različnost pristopov I
Tina Hozjan, Vrtec Lendava

Strokovni aktivi pomočnic vzgojiteljic – različnost pristopov II
Simona Iskra, Vrtec Mavrica Trebnje

Validacija kriterijev ocenjevanja
Branka Gal, IV. Osnovna šola Celje

Od malčka do najstnika ali vrtec in šola z roko v roki
Katja Potočnik, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Je skupno oblikovanje pravil prava pot?
Olga Kovač in Nataša Čerenak, Osnovna šola Vojnik

Ne pasivno in ne agresivno, komuniciram asertivno (delavnica)
Gregor Usenik, Aserta d.o.o.

Utrinki

 
Udeležence je uvodoma pozdravila direktorica SIQ Izobraževanja, Sonja Zavrl.


Strokovni aktivi pomočnic vzgojiteljic – različnost pristopov I
Tina Hozjan, Vrtec Lendava


Strokovni aktivi pomočnic vzgojiteljic – različnost pristopov II
Simona Iskra, Vrtec Mavrica Trebnje


Validacija kriterijev ocenjevanja
Branka Gal, IV. Osnovna šola Celje


Od malčka do najstnika ali vrtec in šola z roko v roki
Katja Potočnik, Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona


Je skupno oblikovanje pravil prava pot?
Olga Kovač in Nataša Čerenak, Osnovna šola Vojnik


Ne pasivno in ne agresivno, komuniciram asertivno (delavnica)
Gregor Usenik, Aserta d.o.o.


Konferenco je moderirala mag. Marinka Dodič.

________________________________________________________________________________

 

Od besed k dejanjem...

...z veseljem sporočamo, da smo podelili certifikate Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja ...

Prejemniki certifikatov:

  • Vrtec Ptuj  
  • Osnovna šola Mladika 
  • Vrtec Mojca Ljubljana 
  • Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči 
  • Vrtec Mornarček Piran 
  • Osnovna šola Šentvid 
  • Gimnazija Franceta Prešerna 
  • Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda 
  • Vrtec Beltinci 
  • Srednja zdravstvena šola Ljubljana
  • Vrtec Mavrica Vojnik
  • Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
  • Osnovna šola Trbovlje
  • Vrtec Kurirček Logatec
  • Osnovna šola Vojnik
  • Fakulteta za zdravstvo Jesenice
  • Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
  • Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
  • Osnovna šola Radlje ob Dravi
  • Vrtec Tezno Maribor
  • Vrtec Mavrica Trebnje
  • Osnovna šola Lava, Celje
  • Osnovna šola Vič
  • Javni zavod Vrtec Zreče
  • Osnovna šola Stopiče

 

Nosilci certifikata ISO 9001:2008 pa so:

 • Vrtec Mornarček Piran
 • Fakulteta za zdravstvo Jesenice
 • Šolski center Škofja Loka

 

Vsem lastnikom certifikatov in zastav KzP iskreno čestitamo!