Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

V septembru bomo začeli izvajati nov, že 12. cikel usposabljanj za uvajanje sistema vodenja kakovosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih po modelu KzP (Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja).

Udeleženci naših usposabljanj navajajo, da je sistem odlično vodstveno orodje tako ravnateljem kot ostalim zaposlenim, saj jim omogoča bolj sistematično in zavzeto doseganje zastavljenih ciljev na ravni zavoda, organizacijske enote ali oddelka. 

Predstavljamo program in termine delavnic v šolskem letu 2016/2017:

1. delavnica

CILJNO VODENJE Z VIZIJO

16. september 2016

2. delavnica

UČINKOVITO KOMUNICIRANJE IN KULTURA SODELOVANJA

11.  november 2016

3. delavnica

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES, kako dosegati in meriti njegovo učinkovitost

11. januar 2017

4. delavnica

SISTEMATIČNO UVAJANJE NENEHNIH IZBOLJŠAV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO

10. marec 2017

5. delavnica

TEČAJ ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI PO ZAHTEVAH MODELA KzP

25. in 26. maj 2017


V času usposabljanja udeleženci naredite analizo stanja na posameznih področjih delovanja vašega zavoda, opredelite pravila svojega delovanja po načelu »tako to delamo pri nas« ter se usposobite za izvajanje notranje presoje delovanja sistema vodenja kakovosti. 

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo tudi na telefonski številki 01 5609 720, na elektronskem naslovu seminarji@siq.si, obiščete pa nas lahko tudi na spletni strani www.znanje.siq.si

 

________________________________________________________________________________

Nova izdaja Zahtev modela Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja

SIQ že več kot deset let z modelom KzP (Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja) gradi temelje za celovito kakovostno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Model s svojimi zahtevami temelji na sodobnih, mednarodno uveljavljenih standardih in modelih vodenja kakovosti, med katerimi je osnova ISO 9001. Glede na to, da je septembra 2015 stopila v veljavo nova izdaja standarda ISO 9001:2015, smo prenovili tudi zahteve modela KzP in tako je januarja letos začela veljati nova izdaja, Zahteve modela KzP (3, januar 2016).

Vsebinsko prenovljene zahteve sledijo novostim zahtev ISO 9001:2015. Poseben poudarek je zato namenjen razumevanju okolja, v katerem zavod deluje in sistematičnemu prepoznavanju in obvladovanju tveganj na vseh področjih življenja in dela zavoda. Nove zahteve modela omogočajo zavodom, da še učinkoviteje povežejo strateško usmerjenost z opredeljevanjem ciljev na vseh ravneh načrtovanja in svoj razvoj sistematično usmerjajo k zadovoljevanju potreb uporabnikov in drugih zainteresiranih strani. 

Nove Zahteve modela KzP (3, januar 2016) smo predstavili na 11. letni konferenci KzP 18. marca 2016. Nosila je naslov SLEDITI NAJBOLJŠIM ALI BITI NAJBOLJŠI – TO NI VEČ VPRAŠANJE.

Konference se je na lep sončen dan udeležilo več kot 50 predstavnikov vrtcev, osnovnih in srednjih šol, šolskih in izobraževalnih centrov.

Naslov oz. temo konference smo si tokrat izposodili pri dramatiku Shakespearu, čigar 400-letnico smrti obeležujemo prav letos. Našemu vabilu se tudi letos, žal, niso odzvali predstavniki resornega ministrstva, zato pa je bilo srečanje prežeto s pozitivno energijo, ki je dala tako udeležencem kot nam, organizatorjem, potrditev, da delujemo v pravo smer. Sistem vodenja kakovosti po modelu KzP ter posledično sistematično uvajanje nenehnih izboljšav je prav gotovo smer, ki mnogim zavodom pomaga premagati marsikatero oviro ter jim olajša pot k doseganju zastavljenih ciljev.  

Po uvodnem nagovoru direktorice področja SIQ Izobraževanje, Sonje Zavrl, je udeležencem spregovorila strokovna direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana, zdravnica družinske medicine in evropska zdravnica leta 2014, doc. dr. Antonija Poplas Susič. Predstavila je, kako gradijo kakovost in določajo prioritete v zdravstveni instituciji, kjer že vrsto let izpolnjujejo zahteve standardov ISO 9001 in DIAS ter udeležencem prepričljivo pokazala, kako so lahko sistemi vodenja kakovosti v oporo pri razvoju organizacij, ne glede na njihovo dejavnost.

V nadaljevanju je udeležence s svojim nastopom navdušila mag. Vesna Sodnik. Podala je nekaj uporabnih napotkov, kako komunicirati med seboj in predvsem, kako z aktivnim poslušanjem na svojo stran v vrtcih in šolah pridobiti tudi starše. Eden njenih dragocenejših napotkov se je glasil: »Ko poslušate, poslušajte tudi in predvsem s srcem.«

Svoje dobre prakse in inovativne pristope so nato predstavili:

 • Od projekta k načinu življenja – tudi ob aktualnih dogodkih, Mojca Pešak in Judita Kamenšek, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
 • Opisniki za spremljanje posameznikovega napredka pri uvajanju tujega jezika v prvem triletju, Melita Štangelj, Osnovna šola Stopiče
 • Kako dati dijakom, kar jim bo koristilo in hkrati gospodarstvu, kar potrebuje, Alojzij Kokalj in Martin Pivk, Šolski center Škofja Loka
 • Razredno okolje pri spodbujanju odličnosti ali kaj lahko storijo sošolci in učitelji, kadar se jim zgodi Peter Prevc, Tanja Ahčin in Irena Rakovec Žumer, Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj
 • Kako z novimi zahtevami modela KzP še učinkoviteje uvajati izboljšave, mag. Tatjana Žagar

Zaključek konference je bil tokrat poseben. Arne Hodalič, fotograf svetovnega formata, je ob svojih fotografijah predstavil, kako odkriva »popolne zaklade«. Popoln je bil torej tudi zaključek, ki je udeležence nagovoril, da se čez leto dni zagotovo spet srečamo.

 

Utrinki s konference...

________________________________________________________________________________

 

Od besed k dejanjem...

...z veseljem sporočamo, da smo podelili certifikate Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja ...

Prejemniki certifikatov:

  • Vrtec Ptuj  
  • Osnovna šola Mladika 
  • Vrtec Mojca Ljubljana 
  • Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči 
  • Vrtec Mornarček Piran 
  • Osnovna šola Šentvid 
  • Gimnazija Franceta Prešerna 
  • Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda 
  • Vrtec Beltinci 
  • Srednja zdravstvena šola Ljubljana
  • Vrtec Mavrica Vojnik
  • Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem
  • Osnovna šola Trbovlje
  • Vrtec Kurirček Logatec
  • Osnovna šola Vojnik
  • Fakulteta za zdravstvo Jesenice
  • Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
  • Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
  • Osnovna šola Radlje ob Dravi
  • Vrtec Tezno Maribor
  • Vrtec Mavrica Trebnje
  • Osnovna šola Lava, Celje
  • Osnovna šola Vič
  • Javni zavod Vrtec Zreče
  • Osnovna šola Stopiče

 

Nosilci certifikata ISO 9001:2008 pa so:

 • Vrtec Mornarček Piran
 • Fakulteta za zdravstvo Jesenice
 • Šolski center Škofja Loka

 

Vsem lastnikom certifikatov in zastav KzP iskreno čestitamo!