Akreditacije i IQNet međunarodno partnerstvo

Akreditacija

SIQ je akreditovan kod  slovenačkog akreditacijskeg organa (SA). Obim osposobljenosti je opisan u obimu akreditacije. 

IQNet – međunarodno partnerstvo

SIQ je član mreže IQNet (The International Certification Network), tj. Međunarodnog  udruženja  organizacij, koje izvode ocjenjivanje i certificiranje  sistema upravljanja. Članstvo u IQNet zahtjeva od certifikacijskega organa, da djeluje po određenim pravilima koji se provjeravaju redovnim provjerama.