Postupak certificiranja

Kada organizacija uspostavi sistem upravljanja usklađeno sa zahtjevima različitih  sistema upravljanja prijavi se za certifikacijski postupak.

SIQ je osposobljen za certificiranje različitihsistema upravljanja. Certificiramo kvalitetno pojedačno sisteme upravljanja ili integrisane sisteme u različitim kombinacijama.

Više o postupku certificiranja pročitajte u  krovnem dokumentu naše djelatnosti Certifikacijski pravilnik za sisteme upravljanja.  

Postupak certifikacije i održavanja certifikata

Tok postopka certifikacije  i održavanja certifikata te  aktivnosti učesnika u postupku prikazuje naredna slika: