Upotreba certifikacijskih znakova

Organizacija može informaciju o dodjeli certifikata SIQ za sistem upravljanja objaviti  široj javnosti. To može uraditi na različite načine.

Jedan od mogućih oblika je upotreba certifikacijskega znaka SIQ na memorandumu, dopisima, ponudama, web situ, reklamnom materijalu.

Ovo možete naći i pročitati u publikaciji o upotrebi  SIQ i IQNet certifikacijskih znakova.

Certifikacijske oznake jednostavno naručite na e-mail adresi:   siq.certifikati@siq.si.

Za promjene upotrebe  certifikacijskog znaka imalac certifikata mora dobiti pismenu saglasnost od SIQ. Za dodatna pojašnjenja stojimo vam na raspolaganju i možete na s pozvati na telefonski broj  + 386 1 4778 156.