ISO 50001 Sistem upravljanja energijom

Energija je jedan  od najvećih izazova savremenog društva.

Na inicijativu nekoliko evropskih zemalja  1. Juna  2009, objavljen je nezavisan evropski standard  za energetski sistem upravljanja EN 16001:2009, a 2011 je međunarodni standard ISO 50001:2011 - Energetski sistem upravljanja - Zahtjevi s uputama za primjenu, zamijenila je standard EN iz godine 2009. Procjenjuje se da bude međunarodni standard ISO imao uticaja na čak 60 posto potrošnje energije u svijetu.

Konačni cilj  standarda je pomoći  organizacijama uspostaviti sisteme i postupke koji su potrebni za poboljšanje energetske efikasnosti. Sistemsko upravljanje energijom trebalo bi dovesti do smanjenja troškova energije i smanjenje emisije stakleničkih plinova. Standard specificira zahtjeve za sistem upravljanja energijom, koji omogućavaju organizacijama da razviju i implementiraju politike i ciljeve koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim energetskim aspektima. To je korisno za organizacije svih vrsta i veličina, bez obzira na geografske, kulturne ili socijalne situacije.

 Standard se primjenjuje samo na aktivnosti koje su pod nadzorom organizacije, i omogućuje organizacijama da:

  • osmisle energetsku politiku;
  • identificiraju specifična područja potrošnje energije i prostora za povećanje energetske efikasnosti;
  • identificiraju i prate zakonske uvjete i druge zahtjeve;
  • uspostave energetske ciljeve i prioritetne aktivnosti;
  • osiguraju sredstva, funkcije, odgovornosti i ovlasti u području upravljanja energijom;
  • uspostave praćenje, preglede i ocjene energetskih djelatnosti kako bi se osiguralo funkcionisanje sistema upravljanja energijom, onako kako smo zamislili,  za postizanje ciljeva energetske politike;
  • prilagoditi se promjenjivim okolnostima,  za postizanje ciljeva energetske politike;

Standard za energetske sisteme upravljanja se  može koristiti samostalno ili u integraciji s drugim sistemima upravljanja. Da bi se olakšalo njegovo korištenje, standardna struktura slična je  onoj od standarda ISO 14001 za sistem upravljanja okolinom.

Više na http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1434