Integrisani sistemi upravljanja

Svaki pojedinačni standard sistema upravljanja predstavlja jedan dio upravljanja organizacijom. Zato je posve razumljivo, da njihovo udruživanje daje mogućnost za poboljšanje cijelog sistema upravljanja organizacijom.

Osnovni standard sistema upravljanja organizacijom je trenutno standard za sistem upravljanja kvalitetom po  ISO 9001. Ovaj standard je osnova za ostale standarde, koji se na njemu nadograđuju i proširuju. Djelatnost organizacije je važan faktor u odlučivanju koji  standard od nabrojanih standarda pored postojećeg ISO 9001 bi organizacija koristila.

Organizacija koja u svojoj djelatnosti utiče bitno na okolinu, treba da uvede sistem u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001 Organizacije, koje upravljaju podacima, treba da upotrijebe jedan od informacijskih standarda, (ISO/IEC 27001, Qweb). Organizacije, koje su uključene u prehrambeni lanac, treba da uvedu sistem HACCP ili standard ISO 22000. Organizacije, koje se u radu susreću sa većom opasnošću povreda i ugrožavanja zdravlja treba da koriste  standard BS OHSAS 18001.

Organizacije koje su uključene u automobilsku industriju, trebaju da koriste odgovarajući  standard za automobilsku industriju ISO/TS 16949, organizacije, koje izrađuju medicinska  uređaje/pomagala, koriste npr. standard ISO 13485. Svaka organizacija pojedinačno može jednostavno da nadgradi svoj sistem upravljanja kvalitetom sa nekim od sistema zavisno od njegove djelatnosti.