ISO 14001 Sistem upravljanja okolinom

Što je sistem upravljanja okolinom

Sistem upravljanja okolinom obuhvata sve aspekte uticaja na okolinu proizvodne ili uslužne djelatnosti. Obuhvata ispunjavanje zakonskih zahtjeva i uravnoteživanje troškova, efikasno korištenje resursa, sprečavanje onečišćenja te odzivanje na zahtjeve i očekivanja poslovnih partnera organizacije, vlasnika, odnosno, osnivača organizacije kao i ostalih zainteresovanih strana.

Zahtjeve sa smjernicama za sistem upravljanja okolinom nalazimo u standardu ISO 14001:2004. Njegova upotreba organizaciji pomaže u ostvarivanju načela politike okoline. Tako se lakše sprječavaju moguće incidentne situacije opasne po okolinu. Poslovanje se neprestano poboljšava i prilagođava novim zahtjevima kupaca, tržišta, zakonodavstva i napretku tehnologije i znanosti.

Koristi sistemskog upravljanja zaštitom okoline

 • Poboljšanje metoda upravljanja procesima
 • Poboljšanje tržišne konkurentnosti
 • Povećanje povjerenja javnosti, kupaca i poslovnih partnera
 • Potpora u slučaju vanjskog nadzora, kojeg u organizaciji provode upravna tijela ili kupci
 • Sustavno kontroliranje troškova uz postizanje pozitivnog trenda njihova smanjivanja
 • Poboljšanje radnih uvjeta

Glavni koraci pri uspostavi sistema

 • Odluka rukovodstva
 • Početni okolinski pregled
 • Upoznavanje sa  standardima ISO 14004 i ISO 14001 
 • Plan uspostave standarda 
 • Prepoznavanje važnih okolinskih aspekata i zakonskih zahtjeva 
 • Donošenje okolinske politike  
 • Definisanje okolinskih ciljeva i programa za dostizanje ciljeva 
 • Prepoznavanje zainteresovanih stranaka 
 • Razvoj načina komuniciranja 
 • Priprema programa za osposobljavanje 
 • Mjerenje,održavanje i monitoring 
 • Kontinuirano poboljšanje.

Šta donosi novo izdanje standarda ISO 14001:2015?