Nazaj na seznam storitev

Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v laboratoriju ISO/IEC 17025:2017

/

"En tečaj, dve potrdili."
"Lokalno znanje, globalno priznanje."

      

Udeleženci pridobite mednarodno priznano potrdilo IQNet (IQNet Academy Certificate of Training) in potrdilo SIQ, ki sta dokaz uspešno opravljenega tečaja. S potrdilom SIQ imate možnost vpisa v SIQ register presojevalcev.
Kot registriranemu presojevalcu vam nudimo veliko ugodnosti: 25 % popust na strokovne posvete, 50 % popust na eno enodnevno izobraževanje v letu in 10 % popust na vsa izobraževanja. Več …

Tečaj traja 2 dni.

Notranja presoja sistema vodenja kakovosti v laboratoriju, ki jo izvajajo kompetentni presojevalci, pomembno prispeva k vzdrževanju učinkovitega sistema delovanja laboratorija in je hkrati gibalo procesa nenehnega izboljševanja kakovosti delovanja le-tega.  

Namen

 • Na tečaju bomo udeležencem podrobneje predstavili zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017.
 • S pomočjo študije primera in simulacije presoje se boste usposobili za samostojno izvajanje notranje presoje sistema vodenja kakovosti v laboratoriju, vključno s pripravo na presojo, poročanjem ter izdelavo programov za korektivno ukrepanje. 
 • Na osnovi uspešno opravljenega pisnega preizkusa znanja boste dobili SIQ potrdilo o uspešno opravljenem tečaju po ISO 17025:2017.

Vsebina

 • Pomen in struktura standarda ISO/IEC 17025:2017
 • Zahteve standarda ISO/IEC 17025:2017
 • Notranja presoja: definicija, namen, planiranje, priprava, izvedba, poročanje
 • Kompetentnost presojevalcev
 • Študija primera in simulacija notranje presoje
 • Pisni preizkus znanja

Način dela in priprava na tečaj

 • Tečaj obsega predavanja, izmenjavo izkušenj, študije primerov in simulacijo izvedbe notranje presoje.
 • Udeleženci ob zaključku opravljate pisni preizkus znanja.
 • Za lažji potek dela na tečaju si prosimo zagotovite veljaven izvod standarda ISO/IEC 17025:2017. 
 • Udeležencem, ki se še niste srečali z uporabo standarda ISO/IEC 17025 v praksi, priporočamo predhodno udeležbo na delavnici Vodenje laboratorija za pridobitev in vzdrževanje akreditacije ISO/IEC 17025:2017

Vsi udeleženci tečaja brezplačno prejmete knjižico Notranje presoje in zahteve standardov za sisteme vodenja.


Ciljna skupina

 • Odgovorni za sistem vodenja kakovosti v laboratorijih;
 • bodoči presojevalci sistema vodenja kakovosti v laboratoriju;
 • presojevalci drugih sistemov vodenja;
 • vsi, ki želite podrobneje spoznati zahteve novega standarda ter pridobiti znanje in veščine s področja presojanja.

Kaj je bilo udeležencem tečaja posebej všeč::

"Interaktivnost in praktični primeri." Jože Leskovar, Elektro Maribor d.d.

"Super vpogled v standard in tudi praktična uprizoritev presoje, še posebej igranje vlog presojanec in presojani." Barbara Piškur, Gozdarski inštitut Slovenije

"Aktivno sodelovanje." Jasna Tompa, Univerza v Mariboru

Lokacija izvedbe: SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije: Tatjana Čoko, telefon: 01 5609 718, e-pošta: tatjana.coko@siq.si  

Cenimo in nagrajujemo vašo zvestobo

Zato uvajamo Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Več o bonusu zvestobe