Storitve de

Analiza naključnosti, statistična analiza

Ali pri delu uporabljate proces generiranja naključnosti? Vas zanima, če v resnici dosega svoj namen?

V poslovnem svetu se pogosto pojavi potreba po generatorju naključnosti, na primer pri uporabi statističnih metod, algoritmih šifriranja, pri izbiri zmagovalcev nagradnih iger, razporejanju tekmovalnih ekip, pri izbiri anketirancev in drugje…

Generator naključnosti je lahko mehanski/fizični (npr. kocke, žogice, kolo sreče, šumna dioda), algoritmični (programska koda) ali kombinirani.

Nudimo strokovno analizo generatorja naključnosti, na podlagi katere ugotavljamo, ali uporabljeni postopek in oprema resnično dosegata svoj namen.

Analiza lahko obsega:

  • statistično analizo naključnosti števil/izidov (uporabljamo vrsto uveljavljenih statističnih metod; izbor metod lahko prilagodimo željam stranke),
  • pri mehanskem/fizičnem generatorju lahko analiza vključuje natančne dimenzijske meritve (npr. meritve razmikov na kolesu sreče) in meritve teže (npr. enaka teža žrebalnih žogic),
  • pri algoritmičnem generatorju analiza vključuje tudi podporne procese, ki niso del generatorja naključnih števil, so pa prav tako pomembni za končno naključnost (npr. algoritem skaliranja števil, t. i. »seeding« algoritem, algoritem prenosa generirane naključne vrednosti do končnega uporabnika).

Storitev statistične analize podatkov nudimo tudi za primere, ki ne vključujejo generiranja naključnosti, na kakršnih koli podatkih, ki jih uporablja stranka.