Training

SIQ Trainings Department

SIQ Ljubljana

SIQ Ljubljana
Mašera-Spasičeva 10,
SI – 1000 Ljubljana
Tel: (01) 5609 720

seminarji@siq.si