Protieksplozijska zaščita


Naša storitev je najboljša izbira, ker:

Imamo strokovnjake

  • z vrhunskim znanjem
  • z izkušnjami z več kot tisoč eksplozijsko ogroženih objektov
  • s poznavanjem zadnjega stanja tehnike

Imamo

  • lastne preskusne laboratorije, smo eden prvih članov svetovne sheme IECEx
  • daleč največ izkušenj s preprečevanjem elektrostatičnih virov vžiga v Sloveniji
  • znanje za presojo tudi nestandardnih rešitev

So nam

  • zahtevne rešitve izziv
  • želje naročnikov motiv
  • vodilo kakovost, konkurenčnost in hitrost

Za dejavnost protieksplozijske zaščite smo akreditirani pri Slovenski akreditaciji in IECEx .