Certificiranje igralnih naprav

Sistem certificiranja igralnih naprav

je zasnovan po vzoru sistemov certificiranja drugih proizvodov. Preskus naprave lahko opravi laboratorij, ki je usposobljen po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025, certifikacijo pa organ, ki izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17065.

Postopek certificiranja

se vodi skladno z dokumentom CN412 (Certifikacija proizvodov igralniških tehnologij) in dokumentom CP206 (Certifikacija proizvodov). Prične se z vložitvijo zahteve na predvidenem obrazcu WN121 ali v poljubni obliki, skladno z navodilom WP123.

 

Certifikat o ustreznosti

dobijo igralne naprave, za katere se v postopku certificiranja ugotovi, da izpolnjujejo zahteve relevantne tehniške zakonodaje. Seznam certificiranih igralnih naprav za slovensko regulativo je na voljo prijavljenim uporabnikom.