Kontrola igralnih naprav

Kontrolo igralnih naprav izvedemo na zahtevo koncesionarja ali nadzornega organa po predhodnem posredovanju vloge oziroma zahtevka za kontrolo (IN911.pdf).

Pri izpolnjevanju zahteve za kontrolo igralnih naprav vam bo v pomoč navodilo za izpolnjevalnje zahtevka (IP913.pdf).

Vrste kontrole:

  • Kontrola pred prvo uporabo

Ugotavljanje skladnosti igralne naprave z ustrezno certificirano napravo.
Pošljete nam izpolnjen obrazec IN911 (.doc). 

  • Delna prva kontrola (ugotavljanje stanja)

Ugotavljanje lastnosti in pečatenje zatečenega stanja igralnih naprav, za katere še ni bil izdan ustrezen certifikat.
Zahtevek je enak kot pri prvi kontroli.

  • Redna kontrola

Kontrola igralnih naprav glede na zakonsko predpisano periodiko. Zahtevek je enak kot pri prvi kontroli.

  • Redna kontrola zaradi posega

Kontrola igralnih naprav zaradi posega v zaščitene dele naprave.
Pošljete obvestilo koncesionarja o posegu.

  • Izredna kontrola

Kontrola igralnih naprav na zahtevo koncesionarja ali nadzornega organa.

Kontrolo igralnih naprav izvajamo v igralnici oz. igralnem salonu ob prisotnosti tehničnega osebja koncesionarja.