Nacionalni etaloni

ZAGOTAVLJAMO NAJBOLJ TOČEN ČAS V SLOVENIJI

Ali veste, da SIQ kot nosilec nacionalnega etalona za električne veličine ter čas in frekvenco zagotavlja najbolj točen čas v Sloveniji?

Ali veste, da imamo čas, ki odstopa od časa UTC do največ 1 mikrosekunde?
Nacionalni etaloni se zagotavljajo v SIQ-laboratoriju za meroslovje že od leta 1998.

KAJ SO NACIONALNI ETALONI ?

• V Sloveniji je čas – UTC(SIQ) – realiziran z etalonom na cezijev atomski curek, ki ga vzdržuje SIQ Ljubljana na osnovi priznanja Urada RS za meroslovje za nosilca nacionalnega etalona za čas in frekvenco.

• Čas UTC(SIQ) je vključen v izračun usklajenega svetovnega časa (UTC - Coordinated Universal Time).

• Čas UTC(SIQ) odstopa v milijon letih od časa UTC za manj kot eno sekundo.

• Povezava je realizirana preko NTP (Network Time Protocol) časovnega strežnika (time.siq.si). 

Uporabne povezave:

Kontakti: