Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov

Zavedamo se, da je varstvo osebnih podatkov osnovna pravica vsakega posameznika. Na SIQ Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec) cenimo zasebnost, zato vaše podatke skrbno varujemo. 

S prijavo na novice SIQ in/ali obveščanje o izobraževanjih in usposabljanjih potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji, da so navedeni osebni podatki resnični in točni, ter dovoljujete, da jih SIQ kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje za namene, za katere so bili zbrani.

Kot upravljavec vaših osebnih podatkov se zavezujemo, da jih bomo obdelovali skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in evropskimi zahtevami glede varstva osebnih podatkov.

1. PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO

NOVICE SIQ

- Izvajanje elektronskega sporočanja

Elektronsko sporočanje novic se izvaja z namenom sporočanja o aktualnih dejavnostih v SIQ. Za izvajanje le-tega potrebujemo naslednje podatke: vaše ime, priimek, e-poštni naslov, IP, datum in čas prijave, naziv organizacije (opcijsko) in delovnega mesta (opcijsko). 

Vaše podatke bomo za namen izvajanja elektronskega sporočanja uporabljali do preklica privolitve.

- Pošiljanje po klasični pošti (Poročilo SIQ)

Namen pošiljanja glasila Poročilo SIQ je poročanje o izvajanju dejavnosti in rezultatih zavoda SIQ. Za izvajanje le-tega potrebujemo naslednje podatke: vaše ime, priimek, naziv organizacije, naslov organizacije (ulica, poštna št., kraj, država), vaš e-poštni naslov (opcijsko). 

Vaše podatke bomo za namen sporočanja po klasični pošti uporabljali do preklica privolitve.

IZVAJANJE OBVEŠČANJA O IZOBRAŽEVANJIH IN USPOSABLJANJIH 

Namen je obveščanje posameznikov o bližajočih se izobraževanjih in usposabljanjih posameznih SIQ-oddelkov, s katerimi posameznik sodeluje. Za izvajanje le-tega potrebujemo naslednje podatke: vaše ime, priimek, e-poštni naslov, IP, datum in čas prijave, naziv organizacije in delovno mesto (opcijsko) posameznika. 

Vaše podatke bomo za namen izvajanja obveščanja o izobraževanjih in usposabljanjih uporabljali do preklica privolitve.

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

- Prijava na izobraževanje

Namen prijave na izobraževanje je izvedba izobraževanja, dokazovanje prisotnosti na izobraževanju, izdaja računa in obveščanje v zvezi z dotičnim izobraževanjem.

Za izpolnitev prijave na izobraževanje od posameznika potrebujemo naslednje podatke: ime in priimek, delovno mesto, naziv organizacije, naslov organizacije (ulica, poštna št., kraj, država), ID št. za DDV organizacije, e-poštni naslov, telefonsko št., informacijo o zavezanosti za DDV (opcijsko), faks št. (opcijsko)

- Prijava na obveščanje o izobraževanjih

Posameznik se lahko ob prijavi na izobraževanje ali pa neposredno na spletni strani SIQ prijavi na obveščanje o izbranih izobraževanjih. Za proučevanje potreb ciljanega trženja in obveščanja o ponudbah posameznike segmentiramo glede na izraženo zanimanje.

Posameznik lahko sam izbere izobraževanja, o katerih želi biti obveščen. 

- Prijava na izobraževanje za zaključene skupine (obrazec)

Preko obrazca pridobimo kontaktne podatke osebe iz organizacije, ki želi izvedbo določenega izobraževanja za zaključeno skupino. Od posameznika, ki to prijavlja, pridobimo naslednje podatke: ime, priimek, e-poštni naslov (opcijsko), telefonsko št. in naziv organizacije. 

2. PRAVICE POSAMEZNIKA
Posameznik ima pravico, da kadar koli zahteva spremembo, dopolnitev, izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, tako da upravljavcu pošlje elektronsko sporočilo na gdpr@siq.si

Prav tako ima posameznik pravico, da preko elektronskega sporočila od upravljavca dobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki. 

Posameznik, ki ne želi prejemati novic SIQ in/ali biti obveščen o izobraževanjih in usposabljanjih v tiskani ali elektronski obliki, se od teh aktivnosti odjavi na naslednje načine:
- odjava neposredno s klikom na »odjava«, ki se nahaja v nogi vsakega tovrstnega elektronskega sporočila;
- s poslanim zahtevkom na gdpr@siq.si.

Če posameznik meni, da je prišlo do kršenja varstva osebnih podatkov, lahko to prijavi nadzornemu organu (Informacijski pooblaščenec).

Če bo upravljavec uporabil osebne podatke v drug namen, kot so bili zbrani, mora o tem obvestiti posameznika in od njega pridobiti novo privolitev.

3. VAROVANJE IN ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec vse podatke o posameznikih varuje skladno s politikami varovanja osebnih podatkov in zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določajo zakonodaja Republike Slovenije in predpisi Evropske unije. 

Zavarovanje osebnih podatkov zajema pravne, organizacijske in ustrezne logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se zagotavlja:
• varovanje prostorov, naprav in sistemske programske opreme;
• varnost aplikativne programske opreme za obdelavo osebnih podatkov;
• varnost pri posredovanju in prenosu osebnih podatkov;
• onemogočanje dostopa nepooblaščenim osebam do informacijskih sredstev, na katerih se obdelujejo osebni podatki, in do zbirk osebnih podatkov;
• izvajanje postopkov rednega preskušanja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave;
• zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti in dostopa do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta.

Posameznik je seznanjen in se strinja, da upravljavec osebne podatke, ki jih je posameznik posredoval, hrani toliko časa, kolikor je navedeno v delu »Podatki, ki jih obdelujemo« tega dokumenta. Ostale podatke lahko upravljavec hrani samo toliko časa, kolikor je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

4. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi posamezniku nastala, ker je upravljavcu posredoval napačne, lažne, nepopolne ali zastarele podatke, ki se nanašajo na posameznika.

Upravljavec je odgovoren za škodo, ki jo povzroči obdelava, le, kadar ne izpolnjuje obveznosti, ki jih zahteva Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, ali zakonodaja, ki ureja varovanje osebnih podatkov, ali kadar je ravnal v nasprotju z določbami le-te. Upravljavec je izvzet od odgovornosti, če dokaže, da v nobenem primeru ni odgovoren za dogodek, ki povzroči škodo.

5. KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA
Na vsa dodatna vprašanja glede obdelave osebnih podatkov vam bomo na SIQ Ljubljana z veseljem odgovorili.

Vprašanja lahko naslovite na:
SIQ LJUBLJANA
Tržaška cesta 2, SI-1000 Ljubljana
gdpr@siq.si, (01) 4778 100 (117)