Meroslovje

Izmeriti pomeni izvedeti.

Meroslovje kot znanost in praksa merjenja je v ozadju tehniške skladnosti proizvodov in storitev, osnovnega pogoja konkurenčnosti gospodarstva, in v ozadju prizadevanj za kakovost življenja, ki vkjučuje zdravje, okolje, prehrano, tehniško varnost, varstvo pri delu, zaščito pred kriminalom, infrastrukturo ipd.

Naše življenje in prosperiteta temeljita na verodostojnih meritvah.

Вas beste Online Casino in Deutschland!!

Ein weiteres online casino fur Spieler aus Deutschland. Spielen Sie zum Spa? oder um echtes Geld

Zakaj ravno SIQ?

  • Izkušeno strokovno osebje, ki vam poleg storitev nudi tudi pomoč pri oblikovanju vaših zahtev, organizaciji in obvladovanju merilne opreme ter reševanju kompleksnejših merilnih problemov.
  • Svetovna prepoznavnost in eden od najširših akreditiranih kalibracijskih obsegov med evropskimi laboratoriji, ki vključuje električno, telekomunikacijsko, akustično, vibracijsko in drugo merilno opremo.
  • Več kot 45 let izkušenj z zahtevno merilno opremo na najrazličnejših področjih.
  • Naša storitev je celovita (vse na enem mestu), kar je še posebej pomembno pri kompleksnih merilnih instrumentih, ki prevladujejo v sodobnem času.
  • Kratki odzivni časi z upoštevanjem vaših želja in možnost izvedbe na lokaciji v okviru tehniških zmogljivosti.
  • Prednost dajemo osebnemu stiku in partnerstvu.