Sistemi vodenja

Ocenjevanje in certificiranje sistemov vodenja organizacij izvajamo glede na izbrane referenčne dokumente, na primer zahteve priznanih mednarodnih standardov, aktualne zakonske zahteve ali posebne ocenjevalne kriterije.

Certifikat dokazuje, da ima organizacija vzpostavljen sistem vodenja glede na izbrani referenčni dokument, da je sistem ustrezno dokumentiran, da ga izvaja, vzdržuje in nenehno izboljšuje njegovo učinkovitosti. Istočasno pa je certifikat tudi učinkovita spodbuda organizaciji za njen nadaljnji razvoj ter dobro sredstvo za povečevanje prepoznavnosti organizacije same, s tem pa tudi njenih proizvodov in storitev.

Вas beste Online Casino in Deutschland!!

Ein weiteres online casino fur Spieler aus Deutschland. Spielen Sie zum Spa? oder um echtes Geld

Storitve