Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  
Predavatelj Šot Pavlovič Leonida

Šot Pavlovič Leonida

Leonida Šot Pavlovič se z reševanjem interdisciplinarnih izzivov na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja ukvarja že več kot petindvajset let. Strokovne izkušnje pri vodenju okoljskih projektov, svetovanje podjetjem za pridobitev okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, izdelava sanacijskih programov, odlično poznavanje okoljske zakonodaje ter razvite komunikacijske veščine ji omogočajo učinkovito svetovanje za proizvodne in storitvene dejavnosti, vzpostavljanje in vzdrževanje sistemov vodenja (ISO 14001, ISO 9001, EMAS), svetovanje za pripravo trajnostnih poročil (GRI) ter uspešno reševanje različnih okoljskih izzivov v praksi. Zaposlena je v podjetju 3P Poslovno svetovanje in je zunanja presojevalka sistemov vodenja pri SIQ.  


Seznam izobraževanj na katerih predava predavatelj Šot Pavlovič Leonida
 

Novo za zaključene skupine. Preberite.