Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  
Predavatelj Pregl Alja

Pregl Alja

Alja Pregl je bila dolgoletna direktorica certificiranja proizvodov in vodja zagotavljanja kakovosti na SIQ. Odgovorna je bila za certifikacijo proizvodov ter vzdrževanje in pridobivanje akreditacij za organe za ugotavljanje skladnosti (preskusne in kalibracijske laboratorije, kontrolni organ, certifikacijski organ za proizvode, procese in storitve, certifikacijski organ za sisteme vodenja ter preveritelje poročil o toplogrednih plinih) in notifikacije za priglašeni organ za različne evropske direktive in uredbe. Med drugim je v okviru SIQ vodila koordinacijo za evropski projekt PIM, ter bila evropska ocenjevalka organizacij po modelu EFQM in pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo kot članica sodelovala v delovnih skupinah TC UGA/WG 1. Sedaj deluje samostojno kot svetovalka in je presojevalka SIQ sistemov vodenja po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 13485, ISO/IEC 27001 ter Uredbe o medicinskih pripomočkih ter ocenjevalka za laboratorije in certifikacijske organe v okviru mednarodne sheme IECEE.

Seznam izobraževanj na katerih predava predavatelj Pregl Alja
 

Novo za zaključene skupine. Preberite.