Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  
Predavatelj Novak Rajko

Novak Rajko

Mag. Rajko Novak je vodilni ocenjevalec v projektu Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost in licencirani trener EFQM za izvajanje EFQM usposabljanj (Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM - EAT ter Usposabljanje notranjih ocenjevalcev – IAT). Sodeloval je pri pripravi slovenskega prevoda modela odličnosti EFQM 2013 in usposabljanju EFQM/PRSPO ocenjevalcev v letu 2015. Je svetovalec na področjih sistemov vodenja, strateškega načrtovanja, managementa poslovnih procesov in poslovne odličnosti. Več kot dve desetletji je zunanji sodelavec SIQ, kjer je vodilni presojevalec sistemov vodenja, predavatelj in strokovni vodja Šole kakovosti SIQ.

Seznam izobraževanj na katerih predava predavatelj Novak Rajko
 

Novo za zaključene skupine. Preberite.