Izobraževanja

Koledar | Vsa

Iskanje po nazivu izobraževanja:  
Predavatelj Zornik Marjanca

Zornik Marjanca

Marjanca Zornik je direktorica družbe Formica d.o.o. in ima pridobljen status okoljske izvedenke. Dodatno se je okoljsko usposabljala na Ökoprofit Akademie (Gradec, Avstrija), kjer si je pridobila naziv Ökoprofit Beraterin. Ima dolgoletne izkušnje z okoljsko zakonodajo - med drugim je bila inšpektorica za okolje s statusom svetovalke glavnega republiškega inšpektorja pri Ministrstvu za okolje in prostor. Opravljene ima tečaje za vodilno presojevalko sistemov vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001, za sisteme ravnanja z okoljem ISO 14001, za EMAS, za sisteme varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 in za sisteme upravljanja z energijo ISO 50001 pri SIQ ter je soavtorica knjige Odgovorno okoljsko delovanje.

Seznam izobraževanj na katerih predava predavatelj Zornik Marjanca
 

Novo za zaključene skupine. Preberite.