Kontakti

dr. Andrej Rakar
Vodja informacijske varnosti
Tel: (01) 4778 361
andrej.rakar@siq.si

mag. Miha Ozimek
Vodja operacij preverjanja informacijskih tehnologij
Tel: (01) 4778 345
miha.ozimek@siq.si

Andrej Gornik
Specialist za informacijsko varnost
Tel: (01) 4778 336
andrej.gornik@siq.si