Pregled programske opreme

Potrebujete neodvisen in strokoven pregled programske opreme?

Če potrebujete neodvisno poročilo o delovanju programske opreme, ki so jo razvili vaši programerji ali pa vaši poslovni partnerji, vam lahko ponudimo strokoven pregled programske opreme. Cilji pregleda so lahko različni, na primer potrditev:

 • da programska oprema resnično izvaja le dokumentirane funkcije;
 • da programska oprema določene kritične funkcije izvaja pravilno (npr. obračunavanje denarja, pretvarjanje količin itd.);
 • da programska oprema ustrezno podpira dogovorjene protokole (npr. komunikacijske);
 • da je programska oprema združljiva z drugo programsko ali strojno opremo (t. i. »inter-operability« preskusi);
 • vgrajenih nivojev dostopa, zaščit, uporabljenega šifriranja;
 • da morebitna vgrajena naključnost (RNG) dosega svoj namen;
 • da izvedbena koda dejansko ustreza dostavljeni izvorni kodi;
 • da programska oprema izpolnjuje izbrane zakonske zahteve (na primer
  zakonske zahteve glede davčnih blagajn, merilnih instrumentov, varnosti
  potrošniških izdelkov itd.);
 • kakršnih koli drugih specifičnih zahtev.

Pregled lahko izvedemo na dveh nivojih:

 • preverjanje izvedbene kode (t. i. »black box« preskušanje);
 • preverjanje izvorne kode in hkratno prevajanje v izvedbeno kodo v sodelovanju z razvijalcem programske opreme (poglobljena analiza).

Pregled lahko v nekaterih primerih izvedemo tudi na daljavo.