Živila – it

Nazaj na živila

Logistični standard

Pridobitev ponudbe

Logistika

Junija 2006 izdani mednarodni standard IFS Logistic je zapolnil vrzel med proizvajalcem in trgovcem.

Namenjen je certifikaciji ponudnikov logističnih storitev, ki sodelujejo s trgovskimi verigami. Izdali sta ga Nemško trgovinsko združenje (HDE – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) in Francosko trgovinsko združenje (FCD – Federation des Enterprises du Commerce et de la Distribution).

V času razcveta globalizacije sta transport in skladiščenje proizvodov v središču pozornosti. Od trenutka, ko proizvod (živilo ali »neživilo«) zapusti organizacijo, postane tarča delovanja različnih dejavnikov tveganja. Ohraniti je treba kakovost proizvodov in zagotoviti njihovo varnost do zadnjega člena v oskrbovalni verigi – potrošnika.

Standard IFS Logistic združuje splošne zahteve sistemskega vodenja v organizaciji s specifičnimi zahtevami za področje skladiščenja, distribucije in transporta. Organizacije, ki imajo v svojih poslovnih sistemih že sedaj vgrajenega katerega izmed ISO standardov (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,..), bodo lažje pridobile certifikat IFS Logistic.