Izobraževanje

Cenimo in nagrajujemo zvestobo

Bonus zvestobe za nagrajevanje naših zvestih udeležencev.

Pridobi ga vsak, ki se v tekočem šolskem letu udeleži treh ali več izobraževalnih programov iz naše ponudbe.*

Kaj pridobite?
Omogočamo vam brezplačno udeležbo na enodnevnem izobraževanju po lastni izbiri iz naše ponudbe za odprte skupine.

Veljavnost
Bonus zvestobe lahko koristite v tekočem šolskem letu ob pogoju, da je kotizacija za predhodne udeležbe poravnana.

Ob prijavi na četrti izobraževalni program v tekočem šolskem letu nas opozorite, da želite vnovčiti Bonus zvestobe.


Dodatna pojasnila:
* Izobraževalni programi so zaključene izobraževalne vsebine pod enim naslovom. Bonusa zvestobe ne morete uveljavljati za izobraževalne programe, izvedene v organizacijah (zaključene skupine) ter za licenčna usposabljanja.

Obveščanje o izobraževanjih

Bodite pravočasno obveščeni o aktualnih izobraževanjih. Prijavite se na e-obvestila.