Samo ODLIČNE ORGANIZACIJE DOSEGAJO IZJEMNE REZULTATE. Z navdihujočim in vizonarskim voditeljstvom ob partnerskem povezovanju potencialov vseh ključnih deležnikov razvijajo stabilno in uspešno poslovno sedanjost in prihodnost.

Pomembno podporo daje odličnim organizacijam UPORABA EFQM MODELA poslovne odličnosti, ki z aktivno vključenostjo strank in visoko razvito zavzetostjo zaposlenih omogoča nenehno izboljševanje sistema upravljanja, visoko konkurenčnost in dolgoročno organizacijsko vzdržnost.

Pridružite se najboljšim z našo strokovno podporo. Decembra 2015 smo postali član mednarodne EFQM skupine, sodelujemo z Uradom RS za meroslovje (MIRS), nacionalnim predstavnikom EFQM,  imamo izkušene in s strani bruseljske organizacije EFQM licencirane strokovnjake, pomagamo vam razmišljati in delovati strateško, dosegati odličnost na kateremkoli področju delovanja ter nudimo prava in uporabna znanja za razvijanje potencialov vaše odličnosti.

Zagotavljamo vam

 • osnovne in poglobljene informacije o modelu poslovne odličnosti EFQM,
 • prepoznavanje koristi, ki jih model prinaša vaši organizaciji,
 • strokovno oceno, kje se na poti v odličnost nahaja vaša organizacija na posameznem področju ali v celotnem poslovanju,
 • uporabna znanja za lastno ocenjevanje odličnosti (samoocenjevanje),
 • licencirana in druga usposabljanja ocenjevalcev odličnosti po modelu EFQM,
 • podporo pri pripravi kandidature za pridobitev prestižne nagrade Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO). Javni razpis za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2018: http://www.mirs.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/6001/

Vabimo vas v družbo odličnih:

 • Usposabljanje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM, VEČ
 • Od sistema vodenja kakovosti do odlične organizacije, VEČ

EFQM licenčna usposabljanja:

 • Vodenje vaše poti v odličnost, VEČ
 • Oblikovanje vaše poti v odličnost, VEČ
 • Usposabljanje notranjih ocenjevalcev, VEČ


Če potrebujete odgovore na svoja vprašanja, želite razgovor ali predstavitev v vaši organizaciji, nam pišite na naslov seminarji@siq.si ali pokličite 01 5609 716 (Jasna Hrovat).

Z vami na poti k odličnosti.

SIQ Izobraževanje